Forældreulve bag drab på husdyr

I et notat til Miljøstyrelsen slår forsker fast, at det er forældreulvene, der står bag husdyrdrabene ved Holstebro og Ulfborg.

Det er forældre-ulvene i Stråsø-koblet, der står bag alle ulveangreb på husdyr mellem Holstebro og Ulfborg, hvor der i de seneste par år har været en lang række ulveangreb på især naturplejefår.

Det fastslår seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet, ifølge Facebooksiden 'Her er ulven i Danmark, i et notat til Miljøstyrelsen:

"Dette synes at være mønstret i alle husdyrdrab fra Stråsø-koblet, hvor der foreligger identifikation ved hjælp af DNA-profiler".

Miljøstyrelsen har bedt forskeren svare på forskellige spørgsmål om problemulve i forhold til en eventuel regulering af ulve i for eksempel området ved Holstebro.

Af notatet fremgår det, at Peter Sunde advarer mod at bortregulere forældre-lve, da det kan påvirke resten af koblet negativt og få dem til at opsøge boliger:

"Der foreligger ikke detaljerede undersøgelser af ændringer i ungers adfærd som respons på tab af forældredyr. Det regnes dog som almindeligt accepteret viden blandt ulveforskere, at bortfald af forældreindivider (især begge, men undertiden også kun tæven) undertiden fører til, at flokkens yngre individer begynder at strejfe og opsøge menneskelig beboelse i deres søgen efter føde".

Forskere i udlandet har derfor ifølge notatet anbefalet, "at man i forbindelse med reguleringsjagt på bestande under genetablering begrænser udtaget af dyr til enkeltindivider eller par uden unger, eller ved regulering af familiegrupper fjerner hele flokken".

Hele koblet må væk

"Ulveforskeren gør en regulering af problemulve i Stråsø-koblet som konsekvens af de gentagne husdyrangreb i den vestjyske ulvezone til et spørgsmål om 'alt eller intet'. Det er da også urealistisk at forvente, at det er let at skelne husdyrdræbere fra andre ulve i et kobbel. En bortregulering af hele koblet er derfor desværre nødvendigt, selv om det kunne være undgået, hvis myndighederne havde grebet effektivt ind, allerede da husdyrangrebene begyndte, og før parret fik hvalpe", siger Erik Poulsen, redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre.

Han kritiserer, at det i notatet fremstilles som om, at det i Tyskland endnu ikke er dokumenteret, at problemulve gentagne gange har forceret anbefalede beskyttelseshegn.
- Det er ikke korrekt. Officielle oversigter fra Tyskland viser, at ulve i flere tilfælde har dræbt husdyr bag ulvesikrede hegn. Oven i købet også i folde med vogterhunde. Det er derfor, at man i Tyskland arbejder med krav om endnu højere hegn, ligesom den tyske regering ønsker en bedre regulering af ulve i Europa, siger Erik Poulsen.

Læs hele notatet her

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle