Forbruget af træpiller faldt i 2022

Mens forbruget af træpiller hos private, i industri, institutioner og offentlig service er faldet 29 procent på to år, er forbruget i de store kraftvarmeværker steget 16 procent.

En undersøgelse fra Energistyrelsen har kortlagt den samlede forsyning og forbrug af træpiller til det danske marked i 2022.

Den viser, at i alt blev der brugt godt 2,7 millioner ton fremstillede og importerede træpiller til energiformål i Danmark.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Af de 2,7 millioner ton blev knap 2 millioner ton anvendt i forsyningssektoren.

Omkring 600.000 ton blev brugt hos private inklusiv i landbruget.

De resterende omkring 100.000 ton blev anvendt i industri og i offentlige bygninger.

Samlet set var træpilleforbruget i 2022 på niveau med forbruget i 2020, men omkring en tredjedel lavere end i 2021, hvor særlige forhold med høje elpriser gjorde sig gældende på elmarkedet og drev flere til at vælge træpiller.

Opgørelsen viser også, at langt størstedelen af træpillerne er importerede.

I 2022 blev der fremstillet cirka 144.500 ton træpiller i Danmark, mens der netto blev importeret godt 2,6 millioner ton.

Heraf kom godt 40 procent fra de baltiske lande, mens importen af træpiller fra USA tæller 16 procent.

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle