Forbud mod glyphosat vil kræve 830.000 hektar efterafgrøder

Skal man klare ukrudtet med stubharven i stedet for glyphosat øges udledningen af kvælstof og klimagasser.

Et eventuelt forbud mod glyphosat vil blive en kæmpe udfordring for danske planteavlere, og vil ikke være godt for miljøet. Det slog Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteavl fast på årsmødet i Herning tirsdag. 

Seges har regnet på det.

Det samlede omdriftsareal er 2,3 mio. hektar. Uden glyphosat skal der minimum stubharves intensivt hvert tredje eller fjerde år for at holde rodukrudt i ave. Det svarer til 660.000 hektar årligt, som ikke stubharves i dag. Og som heller ikke må stubharves på grund af reglerne om, hvornår, man må bearbejde jorden. 

”Det vil øge udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 8.300 ton kvælstof, hvilket svarer til 830.000 hektar efterafgrøder” sagde Torben Hansen og konstaterede, at der ikke vil blive plads til meget vintersæd i Danmark.

Opfordrer til bedre brug af glyphosat

Han pegede på, at det vil gå hårdt ud over produktion af græsfrø og reduceret jordbearbejdning. 

Seges har regnet ud, at den samlede pris er på godt 1,6 mia. kr., i direkte omkostninger til subharvning såning af efterafgrøder og sædskifteeffekter.

”Det er mere alvor end nogensinde, så opgaven med at knække kurven i forbruget af glyphosat skal vi tage meget seriøst”, opfordrede Torben Hansen med henblik på at undgå et forbud.

Han opfordrede direkte til at prioritere bruge af glyphosat bedre. 

”Væk med en stor del af før høst behandlingen i korn, raps, hestebønner og efterafgrøder” sagde han og understregede at det skal reservers til, når der er rodukrudt

”Lad os udvikle præcisionsjordbruget til målrettet bekæmpelse af rodukrudtet. Vi vil være en aktiv spiller for at nedbringe forbruget”.

Svært at få godkendelse i EU igen

Da EU skulle revurdere glyphosat i 2017 var det kun på et hængende hår, at det fik en godkendelse på 5 år i stedet for som normalt 15 år, og udfordringen bliver ikke mindre.

Der er stor folkelig modstand i Frankrig, Italien, Østrig, Belgien og Tyskland. Et af de lande, der var med til at få stemt ja til godkendelsen sidst var Storbritannien, som snart er ude efter Brexit. 

”Vi ser frem mod en gyser, når tilladelsen skal fornys i 2022. Der er risiko for den største game-changer nogensinde inden for europæisk og dansk landbrug", siger Torben Hansen. 

Glyfosat er i dag verdens mest brugte pesticid, men ifølge Torben Hansen også verdens mest gennemtestede og sikre pesticid.
 

Emneord

Plantekongres 2020 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle