Fordoblet på blot et år: Kvælstofprisen rammer højeste niveau siden 2008

Siden sidste efterår er prisen på N-gødning steget til knap det dobbelte. Det skriver Ole Schou, VKST, www.kornbasen.dk.

Siden sidste efterår er prisen på N-gødning steget til knap det dobbelte, både på verdensmarkedet og i vores hjemlige marked. Fra en historisk lav pris i efteråret 2020 på ca. 5.50 kr. pr. kg N til nu ca. 10 kr, for de klassiske NS-gødninger.

En sådan udvikling skal vi helt tilbage til tiden inden finanskrisen i 2008 for at finde.'

Fosfor-gødninger følger helt med i samme stigning, mens kali-gødning ’kun’ har haft en moderat stigning på 25-30 pct.

Årsager til stigningen

Vi har på KornBasen ofte vist, at der er en meget nær sammenhæng mellem afgrødeprisen og N-prisen.

Når afgrødeprisen går op, følger N-prisen med op, dels fordi gødningsbranchen vurderer, at der er dynamik i markedet til at etablere et højere niveau, dels fordi der opstår større efterspørgsel på N-gødninger, når man i f.eks.

Østeuropa ser en bedre forretning i planteavlen. Og det er værd at bemærke sig, at det faste afgrødemarked ikke er spekulations-drevet, som vi tidligere har set, men funderet i en ubalance på afgrødemarkedet.

Lukkede fabrikker

En anden hovedfaktor til de høje N-priser er, at prisen på naturgas er steget eksplosivt i de seneste måneder. Lagrene i EU er mindre end normalt, og det ser ud til, at Europa er fanget i et politisk spil med Rusland, der leverer mindre mængder gas end normalt. Og vi er ikke engang inde i vintermånederne med det store forbrug.

Stort set alle N-værker producerer på naturgas, og når gasprisen stiger flere hundrede procent, vælger mange fabrikker at lukke for produktionen.

Således har alene Yara netop lukket for ca. 40 pct. af deres kapacitet på N-produktion i Europa. Og flere af de store producenter i Østeuropa, som plejer at holde en god konkurrence i EU-markedet, er også lukkede, da de ikke kan forsvare at producere N-gødning på utroligt dyr naturgas. For hvem vil købe N-gødning, der måske kommer til at koste 2-3 gange mere end det niveau, der er i markedet lige nu?

Alle disse værker kommer ikke i gang igen, før gasprisen bliver acceptabel, eller der etablerer sig en generelt højere N-pris i markedet, der kan forsvare at producere til den høje gaspris. Og det skal vi ikke håbe sker.

Tabt produktion

Når de lukkede fabrikker engang starter igen, kan de ikke blot øge produktionen og indhente det tabte. Vi kan derfor se frem til, at den mængde, der ikke bliver produceret i disse måneder, fragår markedet i denne sæson.

Nogle sælgere har endda talt om mangel på N-gødning i Danmark i den kommende sæson. Det er jeg sikker på ikke sker.

Der vil være varer at købe, men det er muligt, at man ikke kan få lige den gødning, man ønsker sig. Man må lære at leve med den, man kan få. Og det vil ske til forhøjede priser, for det bliver sælgers marked.

Kan N-gødning stige yderligere?

Der er jo principielt ikke noget loft over handelsgødning, hvis udbud og efterspørgsel er i ubalance.

Men ser vi tilbage på sommeren 2008 i tiden omkring finanskrisen, var priserne faktisk noget højere (og ja,- det var en utrolig boble): NPK 21-3-10 blev handlet til ca. 400 kr., 8-11-20 til små 500 kr, og NS 27-4 til ca. 300 kr. pr. hkg.

Og de priser holdt langt ind i foråret 2009, selv om den finansielle boble var bristet, og kornpriserne raslede ned.

N-gødning i forhold til kornpris

Med udgangspunkt i de gældende priser kan man beregne en ’index-pris’ for N-gødning, som sammenligner afgrøde- og N-gødningspris.

I den helt aktuelle situation her ultimo september 2021 er KornBasens N-index ca. 10, og det er faktisk et normalt niveau, historisk set. Dvs. N-prisen hænger nydeligt sammen med hvedeprisen, om end f.eks. NS 27-4 er ca. 110 kr. pr. hkg dyrere end sidste år på samme tid.

Det interessante er selvfølgelig, hvor længe vi får lov til at handle til de højere afgrødepriser. Beregningen er kun valid, hvis avlen fastlåses til det aktuelle prisniveau.

Skal man købe N-gødning til 2022 nu?

På KornBasen anbefalede vi allerede i november 2020 at købe halvdelen af N-gødningen til 2022-sæsonen. Så tidligt har vi aldrig før anbefalet køb, men det skete ud fra erkendelsen af, at N-gødning dengang var historisk billig i forhold til kornprisen.

Og det viser sig nu at være fornuftigt.

Den sidste halvdel af N-gødningen købte vi i løbet af sommeren. Jeg håber, at de fleste allerede har dækket sig ind med N-gødning til 2022 sæsonen. Hvis ikke, er det i den grad nu, man skal i markedet. Jeg tror kun, det bliver dyrere, hvis man venter. Og husk at forhøre hos flere forhandlere, da der har været ret store prisforskelle i de seneste måneder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle