Foreløbig EU-svinetælling: Alle lande har færre svin

Udviklingen af svinebestandene i EU viser entydigt fald i foreløbig opgørelse.

Svinebestandene i EU går tilbage i forhold til 2018.

Det er den foreløbige konklusion, der kan gøres, efter 4 ud af 14 EU-lande har fået offentliggjort deres totalte bestande af svin i Eurostats maj/juni-svinetælling. Det fremgår af nyhedsbrevet Markedsnyt for grisekød, som Landbrug & Fødevarer står bag.

Retningen for de fire lande er ret entydig, så konklusionen med udvikingen for svinebestandene i EU bliver meget sandsynligt, at den er faldende.

Danmark er blandt de fire nævnte lande. Totalbestanden i Danmark er opgjort til 12,551 mio. svin. Det er et fald på 2,5 procent. Opgørelsen dækker også udviklingen af avlssøer og drægtige søer, som i Danmarks tilfælde bakker med henholdsvis 3,3 og 3,2 procent.

Samme udvikling ses i Tyskland, der dog går endnu kraftigere tilbage end Danmark med en totalbestand, der er faldet 3,7 procent tilbage. Avlssøer og drægtige søer er skrumpet henholdsvis 3,0 og 4,6 procent og dermed er der som i Danmarks tilfælde ikke umiddelbart udsigt til at bestandene af svin stiger i den nærmeste fremtid.

Italien, der i opgørelsen er syvendestørste svinenation i EU, går 1,4 procent tilbage i antal svin, mens avlssøer og drægtige oplever mere moderate tilbagegange med henholdsvis 1,5 og 1,7 procent.

Endelig har Ungarn meldt tal ind. Landet blev sidste år ramt af afrikansk svinepest, og det er muligvis årsagen til, at antallet af drægtige søer går hele 7,5 procent tilbage.

Det er den klart største tilbagegang i den foreløbige opgørelse. Avlssøer svinder med 3,1 procent, mens totalbestanden går beskedne 0,7 procent tilbage.

Samlet set står totalbestanden af svin i EU til at gå tilbage med 2,8 procent, men da sværvægteren Spanien, der ventes at gå frem, mangler i opgørelsen, kan det forskyde tallene.

Tal fra de øvrige EU-lande ventes at lande i de kommende uger.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle