Foreløbige tal: Økologer og konventionelle fik samme afkast i 2019

Afkastningsgraden ved mælkeproduktion faldt for konventionelle og steg for økologer i 2019.

Det gjorde ingen forskel for økonomien om man producerede økologisk eller konventionel mælk i 2019.

Det viser de meget foreløbige regnskabstal, som Seges er i færd med at indsamle til Business Check Kvæg.

Afkastningsgraden faldt for den konventionelle mælkeproduktion i 2019, imens økologerne oplevede fremgang. På tværs af de to produktionsgrene blev der opnået en afkastningsgrad på 5-7 procent.

De konventionelle mælkeproducenter opnåede en ydelsesfremgang på 250-400 kg EKM pr. årsko men til lavere priser end i 2018. Generelt har den lavere mælkepris for de konventionelle bedrifter påvirket dækningsbidraget negativt med 600 kr. pr. årsko, hvor ydelsesstigningen modsat har hævet dækningsbidraget med 800 kr. Derudover har indtægterne på salg af dyr været påvirket negativt af, at priserne på kvæg er faldet.

Økologerne måtte nøjes med en mindre ydelsesstigning men til gengæld var mælkeprisen en anelse højere i 2019 end i 2018.

De højeste afkastningsgrader opnås for konventionelle med malkestald eller malkekarussel og for økologer med malkestald eller malkekarussel. Besætninger med automatisk malkning klarer sig knapt sig godt. Særligt hos økologiske mælkeproducenter med automatisk malkning er afkastningsgraden presset. De foreløbigt 29 medvirkende besætninger har her opnået en afkastningsgrad på 2,8 pct.

Fremgang for jersey

Mælkeproducenter med jersey har foreløbigt opnået en fremgang på afkastningsgraden fra 5,7 pct. i 2018 til 6,8 pct. i 2019. Det forklares i følge Seges af et lavere krav til dækningsbidrag samt at statusværdierne er øget med 800 kr. pr. årsko.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle