Foreningen danske Vandløb: Vi kan undgå store oversvømmelser

Det er muligt at forhindre oversvømmelser som dem vi netop har set i Tyskland. Men det kræver, at politikerne sætter bedre vedligeholdelse af vandløb på dagsordenen. Vi har brug for en ny vandløbslov, siger formand for Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe.

Ødelæggende oversvømmelser er ikke kun fænomener i andre verdensdele.

Men faktisk er det muligt at indrette vandløb, så de både afleder vand og fortsat er natur og miljø, forklarer formand for foreningen Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe.

Det skriver Foreningen Danske Vandløb i en pressemeddelelse.

”Dermed kan vi forhindre mange af de katastrofer, som vi ser i udlandet. Oversvømmelser giver masser af skade på huse og ejendomme, og de koster dyrt. At de så i Tyskland også koster menneskeliv, er en tragedie, og vi bør gøre, hvad vi kan for at undgå oversvømmelser i Danmark,” siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Både natur, miljø og vandafledning

Danske klimaforandringer betyder, at der er al mulig grund til at indrette sig på øget nedbør og voldsom pludselig regn, og det handler om, at vores vandløb både er natur og miljø samt kan aflede vandmængderne.

Et eksempel er Gudenåen, hvor det er almindelig kendt, at vandstanden er steget med 60 centimeter siden 2007. Kommunerne er ikke indstillet på at gennemføre en bedre vedligeholdelse af vandløbet, så der tages højde for fremtidig monsterregn, selv om der har været eksempler på oversvømmelser.

Det er ikke mange år siden, at dele af Vejle lå under vand, og andre byer har også været ramt, ligesom der er mange eksempler på kraftige regnskyl, hvor et område får en hel måneds regn eller mere på under en time.

”Godt nok er vi ikke et bjergland, og dermed undgår vi forhåbentligt nedbør og flodbølger af den art, som førte til katastrofen i Tyskland. Men vi bør indrette os efter, at der bliver brug for afledning af store mængder vand i fremtiden ikke mindst af hensyn til de mange, der bor tæt på åerne,” siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Brug for en ny vandløbslov

Han mener, at politikerne bør vågne op og tage fat på arbejdet med en at revidere vandløbsloven, som er fra 1983 og dermed fra tiden før klimaforandringerne. For nogle år siden kom et ekspertudvalg nedsat af regeringen og med tidligere minister Henrik Høegh i spidsen med forslag til en ny vandløbslov og fik opbakning fra flere sider bl.a. naturorganisationer og landbruget.

”Men siden er der ikke sket andet, end at nedbørsmængderne er steget yderligere, og vi har fået endnu flere af de såkaldte 100 års-hændelser. Arbejdet med vandløbsloven, som vores vandløb administreres efter, er gået helt i stå,” siger Helge Danneskiold-Samsøe.

”Der bliver mere end nogensinde forsket i vandstrømninger, vandløb og afledning af vand, og jeg kan kun opfordre politikerne til at komme i arbejdstøjet. Der er mere end nogensinde før brug for nye metoder og systemer til vedligeholdelse af vandløb baseret på de senere års forskning på området,” siger Helge Danneskiold-Samsøe.

 

Faktaboks

Det foreslår Danske Vandløb

En ny vandløbslov kombineret med ny og mere moderne håndtering af vandløbene er nogle af foreningen Danske Vandløbs forslag til at imødekomme monsterregn og store oversvømmelser med store menneske og økonomiske skader til følge.

Helt konkret foreslår Danske Vandløb, at fremtidens vandløb får en såkaldt dobbeltprofil og dermed får en langt større vandføringsevne ved monsterregn i forhold til den almindelige profil, som er gældende i dag. Dobbeltprofilen giver således klimatilpasning og afvanding.

  • Det handler om at lave plateauer. Naturen kan få plads på det øverste plateau, og vandføringen kan i det daglige få resten af pladsen.
  • Vandplanterne flyttes således halvvejs ned i åen i stedet for at vandstanden skal op i jordhøjde med store oversvømmelser til følge.
  • Målopfyldelse selv på planteindekset må være muligt, når vandplanterne kommer ned på det ene plateau.
  • Ekstra vandføringsevne kan opnås ved at grave vandløbet dybere, såfremt grundvandsstanden ikke rammes.
  • Da dobbeltprofilen sænker vandhastigheden ved stor afstrømning, kan flere næringsstoffer sedimenteres i stedet for at lande i havet. 
  • Den løser en del klimasikring i det åbne land billigere end bybassiner.
  • Profilet skal designes, så det kan vedligeholdes med maskiner overalt. Er der steder, hvor vedligeholdelsen springes over, risikerer vandløbet at springe i skov.
  • Plateauet kan lægges i et niveau, så der kan køres med maskine på det i det meste af året.
  • Den øvre del af profilet oversvømmes således ved tøbrud og monsterregn om sommeren og ellers ikke.     

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle