Forhadt lovindgreb fra Holland kan være på vej til Danmark

Fødevareministeriet undersøger lige nu muligheden for at lave et loft over proteinindholdet i kvæg- og svinefoder. Lignende krav er ved at blive indført i Holland.

I Holland træder 1. september et nyt krav om et loft over proteinindholdet i kvægfoder i kraft. 

Kravet har fået landmændene helt op i det røde felt, og det har bl.a. ført til en større demonstration.

Nu viser en redegørelse fra Aarhus Universitet, at et lignende krav kan være på vej i Danmark.

Redegørelsen er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet, der har nedsat et ammoniakudvalg, NEC-udvalget, som skal se på løsninger, der kan bringe ammoniakudledningen ned.

nervøs formand

En af de løsninger, er som nævnt et "proteinloft" til både svine- og kvægfoder, og derfor har udvalget bedt Aarhus Universitet komme med en anbefaling til, hvordan det kunne se ud.

Her foreslår universitet et loft for kvægfoder, der hedder maks 165 g råprotein pr. kg tørstof for årskøer - i 2018 lå proteinindholdet i foder til stor race i gennemsnit på 171 g.

Det gør kvægformand i Landbrug & Fødevarer Christian Lund nervøs.

"Jeg kunne godt være nervøs for, om vi får køer, der ikke yder det, de skal eller har potentiale til, ligesom jeg frygter, at bundlinjen bliver dårligere", siger Christian Lund.

Anbefalingen fra Aarhus Universitet er nu i hænderne på NEC-udvalget, der skal komme med en anbefaling til Miljø- og Fødevareministeriet.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har ingen kommentarer til sagen.

Læs hele historien i weekendens udgave af LandbrugsAvisen nr. 32.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle