Formand "ærgrer sig grænseløst": Nu skal der ekstern undersøgelse til

Formand Søren Søndergaard modtager direktørs opsigelse med beklagelse. Og sætter nu undersøgelse i gang.

Søren Søndergaard beklager nu opsigelsen fra sin administrerende direktør Anne Arhnung.

"Jeg har i dag har modtaget Anne Arhnungs opsigelse som følge af håndteringen af den omtalte sexismesag i Danbred. En beslutning, jeg modtager med beklagelse, men som jeg også har forståelse for. Det har været en svær tid. Også for Anne, der i væsentlig grad er blevet personificeret med sagen og dens håndtering, men som jeg har sagt før, er det hele ledelsens ansvar", udtaler han i en pressemeddelelse udsendt mandag aften fra Axelborg.

"På vegne af den samlede ledelse i Landbrug & Fødevarer har jeg givet en uforbeholden undskyldning i sagen. Sagen skulle have været håndteret helt anderledes hos os", lyder det.

"Jeg ved, at både Anne og jeg var overraskede over den eksterne advokats konklusion, ligesom vi var uenige i DanBreds beslutning om at fastholde deres adm. direktør. På daværende tidspunkt havde vi i L&F desværre stirret os blinde på, at DanBred bestemte over DanBred. Her skulle vi i Landbrug & Fødevarer have grebet ind og brugt vores muskler langt tidligere. Det ærgrer jeg mig grænseløst over i dag.

"Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af DanBred. De beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug & Fødevarers ledelse, og man kan og skal forvente mere af os.
Selvom det har været en svær tid for mange, så er det vigtigt at fastholde fokus på sagens kerne og de mennesker, vi har undskyldt til".

Søren Søndergaard sætter nu gang i det, han ellers flere gange har afvist, at der var behov for. Nemlig en yderligere granskning af, hvad der er foregået - både i Danbred og også i selve organisationens hus.

"I forlængelse af Anne Arhnungs opsigelse har jeg bedt om, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i Landbrug & Fødevarer. Det er et ønske fra min side, at vi kommer til bunds i det her og tør se indad. Netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd, herunder sexisme og krænkelser", siger han og tilføjer:

"Vi har sat vigtige initiativer i gang, men det her er et nødvendigt supplement til de værktøjer, Landbrug & Fødevarer allerede har i værktøjskassen for at være en moderne, effektiv og ordentlig organisation".

Anne Arhnung stopper med øjeblikkelig virkning - kort tid efter at landbrugsaftalen er faldet på plads med et bredt forlig, men få uger før det årlige delegeretmøde, som er den højeste instans i Landbrug & Fødevarers organisation.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle