Formand: "Der er lys forude for dansk svineproduktion"

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, er i sin nytårsudtalelse optimistisk på dansk svineproduktions vegne, og han glæder sig til arbejdet i 2017. "Det nye Seges vil bære os længere frem som erhverv, og jeg ser frem til de kommende tiltag fra myndighe-dernes side, som gør vores arbejdsbetingelser bedre," skriver han.

Nytårsudtalelse af Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Nyt SEGES

Etableringen af det nye Seges er til gavn for hele dansk landbrug. For os svineproducenter betyder den nye organisering, at det svinefaglige arbejde styrkes og vores dygtige medarbejdere kan i endnu højere grad udveksle viden og erfaringer med de andre produktionsgrene.

Vi vil med det nye Seges fastholde og videreudvikle et skarpt fokus på landmandens bundlinje og på at få implementeret ny viden ude i bedrifterne. Vi skal have opbygget en stærkere indsats i arbejdet med imple-mentering, og vi vil se et Seges, der fremover rykker tættere på landmænd, rådgivere og virksomheder.

Vores ambition er ganske enkelt at styrke innovationsevnen og konkurrenceevnen for dansk landbrug, så vi også i fremtiden kan være blandt de bedste i verden.

Moderniseringsordning

Moderniseringsordningen giver et tiltrængt boost til byggeriet af nye slagtesvinestalde. De mange ansøgnin-ger, der er indsendt i 2016, vidner om en spirende optimisme i erhvervet, og det er rigtig glædeligt, at myn-dighederne har valgt at fremrykke midler til ansøgningsrunden i 2016, så flere kan få tilsagn og byggerierne kan komme i gang hurtigst muligt. Men vi skal huske, at der også vil være behov for midler i de kommende år. Der er et stort investeringsefterslæb i dansk svineproduktion, så det er vigtigt, at vi fremover har adgang til finansiering af modernisering, renovering og nybyggerier, så vi kan udvikle og effektivisere produktionen. Vi vil i 2017 bruge en del energi på at forfølge Svinesektorens Vækstpanels anbefalinger – herunder behovet for nye finansieringsmuligheder.

Ny regulering

Når den nye husdyrregulering træder i kraft, vil det være kulminationen på mange års arbejde. Vi har meget længe arbejdet for en ny regulering, hvor mark og stald skilles ad, og vi kan godt tillade os at være glade, når den bliver til virkelighed. Selvom vi ikke får den lempelse i forhold til fosfor, der var lagt op til fra start, så er det en væsentlig forbedring for vores produktionsvilkår, når vi kan udbringe med et loft på 170 kg N og 39 kg P pr. ha i husdyrgødningen fra slagtesvin.

Begrebet dyreenheder forsvinder, og vi behøver ikke bøvle med at opgøre produktionsomfang i hverken 1,4 eller 1,7 DE. Vi bliver i stand til at producere for fuld kapacitet, og kommunen skal blot konstatere, om der er udvidet eller ej, når de fører tilsyn med bedriften. Det er rigtigt positivt, at myndighederne er kommet frem til en løsning, der tilfredsstiller EU og giver danske producenter bedre muligheder for at øge produktiviteten.

Tak for i år

Jeg vil slutte med at takke alle svineproducenter, og alle der arbejder til gavn for dansk svineproduktion. Og en særlig tak til de ansatte i Seges Videncenter for Svineproduktion, Seges og i Landbrug & Fødevarer.

Med ønsket om at 2017 for alvor bliver året, hvor vi træder ind i lysere tider for dansk svineproduktion – godt nytår!

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle