Formand vil have større lokalinddragelse i naturnationalparker: "Vi betaler alle til det tivoli"

Tre nordjyske landbrugsforeninger er gået sammen med borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), om at påpege en række forhold omkring Naturnationalpark Tranum.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er simpelthen nødt til at sikre, at der kommer mere lokal inddragelse i forbindelse med de kommende naturnationalparker.

Det mener formand for Agri Nord, Carl Chr. Pedersen. Det er i Danmark besluttet, at der skal være op til 15 naturnationalparker. Indtil videre er placeringen af de fem besluttet, mens de sidste 10 parker skal vælges fra en bruttoliste på 21 mulige placeringer senere i år.

Selv har Carl Chr. Pedersen lige nu især Nationalpark Tranum inde på livet. Det cirka 2.700 hekar store område er foreløbig eneste nordjyske naturnationalpark, hvis placering er fastlagt. Den forventes indviet i juni 2023. Flere parker kan dog være på vej, når bruttolisten på 21 skæres ned til 10.

I sidste uge sendte Carl Chr. Pedersen et brev til milljøminister Lea Wermelin sammen med formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, formand for NF Plus, Kurt Jørgensen samt borgmester i Jammerburgt Kommune, Mogens Gade, hvor de fremhæver en række forhold, som de ønsker fokus på.

En opfindelse

I brevet lyder det, at parterne finder det nødvendigt, at den lokalinddragelse der indtil videre ikke har været der, når det kommer til Nationalpark Tranum, den skal komme i den fase, som nu er i gang. En fase der går frem imod, at en forvaltningsplan for naturnationalparken sendes i høring.

"Vi har nogle mennesker i det område, som har stor, stor erfaring i naturpleje, og som er vant til at passe arealerne. Nu er der så lavet en opfindelse om, at der skal laves naturnationalparker, hvor man vil hegne hele området ind", siger Carl Chr. Pedersen, der fortsætter:

"Og nu vil man fra Naturstyrelsen overtage hele administrationen af området. Sætte nogle andre dyretyper ind, end der har været der hidtil. Og alt det her har man ført igennem hen over hovedet på lokalbefolkningen, hvilket jo også har medført oprettelsen af en række protestgrupper, der slet ikke kan se selv i det her projekt", siger Carl Chr. Pedersen.

Man vil i området indsætte 150 stude og heste.

"Og vi kommer jo ikke uden om, at man nu også får en markant anderledes tilgang til dyrevelfærd og opsyn end dem, der hidtil har haft med naturpleje at gøre. Det er folk, som er blevet tævet rundt med EU-regler, statsregler og andre ting".

"Nu laver man så en naturnationalpark, hvor staten får lempede regler for dyrevelfærd".

"Altså, jeg forstår da godt, at lokalbefolkningen er frustreret over det her", siger Carl Chr. Pedersen.

 
Senere  bliver bruttolisten på mulige naturnationalparker skåret ned til 10. Placeringe af fem parker er besluttet. Kort: Miljøministeriet

Drop indhegning

I brevet lyder det, at miljøministeren bør tage spørgsmålet om indheningen op til fornyet vurderingen. En opfordring miljøministeren har fået gentagne gange i de seneste års voldsomme debat om naturnationalparkerne - men som hun hele tiden har afvist.

"Man siger, at det med naturnationalparkerne er en statsopgave. Men vi skal altså lige huske på, at vi alle sammen betaler til det her tivoli. Så jeg mener, at en vis form for borgerinddragelse, må man da kunne forvente. Jeg ved godt, at det her handler om, at man have mere biodiversitet, men man ser så bort fra alle andre ting".

"Måske kunne man godt lave det her på en smart måde ved at inddrage de lokale, så man fik mange flere effekter ud af det", siger Carl Chr. Pedersen.

I brevet lyder et forslag, når det kommer til indhegning, at man laver en fasevis evaluering af projektet. Det vil sige, at skovarealer, og arealer, som der hidtil har været brugt til landbrugsformål, bliver holdt udenfor hegning i første fase.

Ifølge afsenderne af brevet vil det være en anerkendelse af, at projektet har karakter af et eksperiment, og en anerkendelse af, at omlægningen i skovene ikke sker fra første dag, men over en lang periode. Indhegningen bør i første fase ske på de naturgræsningsarealer, som umiddelbart er til rådighed, lyder det i brevet.

Prøver igen

Selvom det langt fra er første gang, at både nordjyske landmænd og andre har rakt ud til miljøministeren omkring deres bekymringer omkring de kommende naturnationalparker, så håber Carl Chr. Pedersen, at den seneste henvendelse alligevel gør indtryk på ministeren.

"Vi har en forventning om, at staten, som er os alle sammen, de lytter efter. Det her med bare at køre hen over hovederne på lokalbefolkningerne, som det sker nu, det nytter ikke noget", siger han.

Samråd i næste uge

På onsdag i næste uge kan man få miljøminister Lea Wermelins (S) bud på, hvordan hun vil sikre, at private lodsejere, som er naboer til kommende naturnationalparker, bliver ordentligt inddraget i udformningen af naturnationalparkerne.

Det sker ved et åbent samråd i Folketinget, som Venstre og Dansk Folkeparti har indkaldt ministeren til.

Faktaboks

Naturnationalpark Tranum

  • Tranum-området er karakteriseret af klitter, klithede, klitlavninger, lavvandede søer, åben fyrreskov og skovlysninger og indeholder allerede i dag en række truede og rødlistede arter.
  • Der er samtidig store områder med nåletræsplantager med ikke-hjemmehørende træarter. 
  • Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Kilde: Naturstyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle