Formanden for L&F: Vi har forstået, hvor alvorlige MeToo-sager er

Formanden for L&F, Søren Søndergaard, beklager forløbet i Danbred-sagen. Armslængdeprincippet til datterselskabet var forkert.

Mandag sagde administrerende direktør i L&F, Anne Arhnung, op i protest mod, at den politiske ledelse i L&F ikke har lyttet til hende og hendes råd om, hvordan sagen om krænkelser fra den tidligere direktør i Danbred, Thomas Muurmann Henrik, burde have været håndteret.

Vi har spurgt Søren Søndergaard, formanden for L&F, der ejer 51 pct. af aktierne i Danbred, hvordan sagen har påvirket ham og L&F.

Hvordan har du det med, at Anne Arhnung har sagt op?
Det er jeg da personligt rigtig ked af. Det har været et hårdt forløb og jeg havde håbet, at vi kunne komme igennem det sammen.

Ville du ønske, at I havde tacklet hele forløbet med Danbred anderledes?
Ja, naturligvis. Der er kommet nye oplysninger frem løbende og det er helt åbenlyst, at vi skulle have tacklet det anderledes. Men vores holdninger har ikke ændret sig undervejs. Krænkelser er moralsk forkerte og fordi vores holdninger ikke prompte blev fulgt op med de rette handlinger, har vi givet en uforbeholden undskyldning. 

Hvor tænker du, at I kan finde en ny direktør?
Det er vi slet ikke kommet til endnu.

Har L&Fs image taget skade af sagen?
Ja, det har det helt klart. Også selv om det er sket i et datterselskab som Danbred. 

Hvordan står L&Fs troværdighed i dag?
Vores troværdighed har helt klart lidt et knæk og det vil tage lang tid at rette op.

Har I i L&F fattet, hvor alvorlig MeToo-sager er?
Ja, det synes jeg nok, vi har forstået. Men vi har i denne sag haft den holdning, at der var en armslængde til Danbred, og det var deres opgave at håndtere sagen. Det var forkert, og det har vi undskyldt for. 

L&F er blevet trukket til truget i sagen, hvordan vil I rette op på det?
L&F står for fuld åbenhed og det er åbenlyst, at vi har fejlet i denne sag på grund af det armslængdeprincip, vi har til datterselskaberne. Vi skal have kigget ind i, hvordan vi kan gøre det bedre, netop så vi er sikre på at god selskabsledelse gør sig gældende, og at vores grundlæggende værdier også efterleves. 

Anne Arhnung rejser en kritik af den politiske ledelse i L&F, som hun mener, ikke har lyttet til hende i sagen - er det dig, hun mener?
Det er hele den politiske ledelse, og selvfølgelig er det også mig som formand. Men det er ikke min opfattelse, at kritikken er specifikt rettet mod mig. Vi er et formandskab og en direktion, og jeg kan ikke genkende, at der har været en deroute, hvor der har været så stor uenighed, som Anne Arhnung antyder. Vi har været enige om, at MeToo-sager er moralsk forkastelige. Det er også derfor, min undskyldning er givet på vegne af den samlede organisation – både direktion og den politiske ledelse. 

Du inddrager Anne i forløbet ved at sige, at det var uretfærdigt kun at kritisere Anne Arhnung. Anne Arhnung siger, at ledelsen ikke har lyttet. Hvordan hænger det sammen?
Fra starten var Anne Arhnung udsat for hård kritik, men ansvaret ligger hos den samlede ledelse. Som sagt kan jeg ikke genkende, at vi har været uenige og slet ikke sådan, at det har været Anne Arhnung på den ene side og resten af direktionen og formandskabet på den anden side.

I dag ved vi, at Thomas Muurmann Henriksen blev fyret. Hvad har fået jer til at ændre forklaring?
Det er Danbred, der har kommunikeret den del, og det har L&F ikke været involveret i, så det er forkert ar sige, at vi har ændret forklaring. Det er ikke tilfældet. Det er Danbreds beslutning og deres valg, hvordan de ville melde direktørstoppet ud.

Hvornår kendte du til godtgørelsen på 700.000 til den ansatte, der var udsat for de alvorlige krænkelser fra Thomas Muurmanns side?
Det er noget sent i forløbet, at vi får kendskab til erstatningssummen, og de mange nye, løbende informationer bekræfter mig bare i, at vi skulle have grebet ind og insisteret på at være tættere på langt tidligere. men som tidligere sagt, synes jeg ikke, det vil være ordentligt af mig at udlægge kvindernes historier i offentligheden. 

Er jobbet som administrerende direktør i L&F et attraktivt job for en kvinde efter det her forløb?
Ja, det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle være. Men som sagt er vi ikke der endnu.

Faktaboks

Danbred-sagen bliver ved med at udvikle sig. Forleden kom det frem, at direktøren Thomas Muurmann ikke havde valgt at sige sit job op efter flere sager om krænkelser af kvinder i organisationen. Han var reelt blevet fyret.

Og det, der i førte omgang var tre sager, hvor de krænkede kvinder havde fået mellem 25.000 og 50.000 i erstatning endte med at gemme på en endnu større sag, hvor en kvinde i grise-genetik selskabet havde modtaget 700000 i erstatning.

Mandag sagde administrerende direktør i L&F, Anne Arhnung, op i protest mod, at den politiske ledelse i L&F ikke har lyttet til hende og hendes råd om, hvordan sagen burde have været håndteret, meldte hun.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle