Forsker: Derfor var der fejl i kvælstofudledningen

Grundlaget for at regne ud, hvor meget kvælstof der bliver udledt i områder, hvor man ikke laver målinger, var ikke stærkt nok. Det forklarer seniorforsker om regnefejl.

Det er en forbedring af selve grundlaget for udregningen af kvælstofudledning til havet, der har ført til en rettelse af opgørelserne fra 1990 og frem til 2018.

Det forklarer seniorforsker Hans Thodsen fra Aarhus Universitet til landbrugsavisen.dk.

Det er nemlig således, at Miljøstyrelsen via målestationer måler udledningen for cirka 60 pct. af landet.

For den sidste del udregner man udledningen via en metode, som er baseret på de andre målte områder. 

"Vi fandt ud af, at noget af det regneri, vi laver, ikke var baseret på et grundigt nok grundlag. Derfor har vi lavet det om", siger Hans Thodsen.

opdagede fejl ved ny metode

Seniorforskeren forklarer, at det ofte sker, at forskernes udregningsmetode bliver opdateret og forbedret. 

For eksempel er man for nylig begyndt at medtage flere målestationer i beregningerne, ligesom man har indregnet en såkaldt biaskorrektion, der skal tage højde for eventuelle fejlmålinger.

Det er ved kvalitetssikringen af den nye beregning, at Aarhus Universitet opdagede fejlen i grundlaget, ifølge et notat fra Aarhus Universitet.

får ikke stor betydning

Udledningen for 2018 er som nævnt i andre artikler blevet sænket med 3.000 ton kvælstof, hvilket svarer til flere tusind minivådområder.

Hans Thodsen mener dog ikke, at rettelsen får nogen særlig betydning for kvælstofindsatsen.

"Det kommer ikke til at betyde det store, når det kommer til stykket. Algerne til havs responderer på den mængde kvælstof, der kommer i havet og ikke på, hvad vi regner ud", siger han.

Miljøminister Lea Wermelin har også slået fast, at der ikke bliver lempet på kravene til landbruget, selv om der har været fejl i beregninger af erhvervets udledning af kvælstof.

Faktaboks

Det skriver Aarhus Universitet selv om regnefejlen:

"Ved den seneste opgørelse af mængden af kvælstof og fosfor, der strømmer via vandløb til havet, blev der brugt data fra flere målestationer end tidligere, og der blev anvendt nye og mere detaljerede modelberegninger for de vandløb, hvor der ikke foretages målinger. Opgørelserne af udledninger til havet for 2018 blev udgivet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”, som blev offentliggjort i december 2019.

Kort før jul blev forskerne dog opmærksomme på en række uforklarligt store forskelle mellem de nye og de gamle opgørelsesmetoder, når man analyserede resultaterne på mindre områder og på tilførslerne til havet for enkelte måneder. Forskellene i de beregnede tilførsler var i disse tilfælde for store til at kunne forklares med de nye og mere detaljerede regnemetoder, og der blev derfor iværksat en ny gennemgang af beregninger og data.

På denne baggrund har forskerne fra Aarhus Universitet i en revideret opgørelse udeladt de identificerede fejlkilder i beregningerne og har desuden fået nye datasæt til rådighed for punktkilder.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil som konsekvens af de nye opgørelser udgive reviderede udgaver af NOVANA-rapporterne ”Vandløb 2018” og ”Vandmiljø og Natur 2018” inden udgangen af februar 2020".

Læs resten her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle