Forsker sår tvivl om udvaskningstal og skaber vild debat

Ny rapport om kvælstoftal fik debat om Landbrugspakken til at koge i weekenden.

En tidligere forsker ved Aarhus Universitet, Bjørn Molt Petersen, der nu arbejder som privat rådgiver, har for Danmarks Naturfredningsforening regnet på marginaludvaskningen af kvælstof i Landbrugspakken. Han peger på, at man før regnede med 33 procent af det kvælstof, man tildeler planterne, udvaskes, men i forbindelse med Landbrugspakken tog man en ny model i brug, der kun regner med 20 procent. Han kritiserer, at man ikke har regnet på usikkerheden på den nye model. Det havde man dog heller ikke på den gamle.

Forskeren har ikke et konkret bud på, hvor mange ton ekstra udvaskning, det giver. Danmarks Naturfredningsforening siger 3.000 ton, Aarhus Universitet anser det for mere sandsynligt med mindre udvaskning end i Landbrugspakkens beregninger.

»Der mangler grundig test af modellen«

Der er fejl i dataene bag Landbrugspakken. De forsøgsdata, som den model, man bruger (Nles4-modellen, red.), er blevet vurderet på, viser ikke, at marginaludvaskningen nødvendigvis er 18 procent, sådan som forskere ved Aarhus Universitet har beregnet. Sådan lyder budskabet fra Bjørn Molt Petersen, der er forsker, og som har regnet på tallene for Danmarks Naturfredningsforening. Rapporten har skabt stor debat om emnet.

Hvor meget større er udvaskningen, end det Aarhusforskerne forudsiger?

»Det er ikke mig, der er ekspert i, hvor mange ton det udmønter sig i. Vi aner ikke, hvor stor usikkerheden er, før der er gennemført en grundig test af modellen, så det kan vi ikke sige noget om. Det, jeg kritiserer, er, at modellen ikke er usikkerhedstestet«.

Hvordan kan man så vide, at landbrugspakken forværrer miljøet?

»Det har jeg ikke sagt, at den gør. Jeg har sagt, at vi har en større usikkerhed på tallene«.

Hvis usikkerheden er større, kan det så se bedre ud for miljøet end antaget?

»Det kan både være værre og bedre. Men der er indikationer for, at marginaludvaskningen er større end antaget. Det mener jeg er det mest sandsynlige. De tal, jeg har gennemgået detaljeret, er ikke repræsentative for landsdata. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag til med sikkerhed at udtale sig om en markant større marginaludvaskning, - det er materialet for spinkelt til«.

Hvad hvis landbruget bruger mindre end fuld kvælstofdosis?

»Jeg ved ikke, om det ændrer på usikkerheden, men det vil give mindre udvaskning. Men selv om man kun udnytter godt halvdelen af den ekstra gødning, er det stadig relevant at vide, om marginaludvaskningen er 18 eller 30 procent«.

Hvad burde forskerne have gjort?

»Det er et træls spørgsmål i den reelle verden med de ressourcer, der nu er. Men man burde have lavet omfattende trykprøver af modellen«.

Aarhus Universitet siger, der er nye indikationer, der understøtter, at marginaludvaskningen er mindre…

»Dem glæder jeg mig til at se«.

Aarhus Universitet siger også, at du overvurderer marginaludvaskningen, fordi du regner med majs, der har stor udvaskning.

»De data, jeg bruger, er udvalgt af Aarhus Universitet. Det afspejler deres valg. Jeg har kun brugt de egnede data, de har vist, til at prøve, om modellen regner rigtigt, og de data bekræfter ikke modellen. Det er ikke hensigten, at man på baggrund af det simple gennemsnit, jeg laver, skal kunne sige noget om landsudvaskningen«.

»Der er ikke fugls føde på sagen«

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet afviser Bjørn Molt Petersens kritik af den model, de bruger til at beregne udvaskningen af kvælstof i forbindelse med Landbrugspakken. Marginaludvaskningen er formentlig endnu mindre, påpeger han.

Hvor mange ton udgør forskellen?

»Jeg har ikke set, at Bjørn Molt Petersen har sagt noget om det. Han har bare sagt, at det, vi har lavet, er forkert og, at marginaludvaskningen måske er 50 procent højere ved forøgelse af kvælstofnormerne end vores vurdering. Jeg er uenig, og jeg mener ikke, der reelt er nogle, der har sat sig ind i detaljerne i det, han har lavet. Vi har indbudt ham til møde med kolleger for at gennemgå kritikken og bedre forstå, hvad han mener. Det var bedre end at smide det i medierne«.

Hvor sikre er I på jeres tal?

»Der er usikkerhed på alle modeller. I det notat vi lavede, skulle vi have forklaret bedre, hvordan de fire artikler, vi bygger på, understøtter, at marginaludvaskningen er 20 procent.

Vi har aldrig fået beregnet usikkerheden, og der må jeg lægge mig lidt på knæ. Vi har ikke prioriteret at få det gjort, da vi er på vej med en ny model. Det har bare handlet om tidsplanlægning, og der var ingen, der spurgte, så vi prioriterede ressourcerne anderledes«.

Er usikkerheden større, end på hvad man ellers arbejder med?

»Det, jeg kan se på vores seneste data, er, at marginaludvaskningen er betydeligt lavere end det, vi har regnet med. Jeg tror den er overvurderet, ikke undervurderet. Jeg mener Bjørn Molt Petersen har et skævt udgangspunkt, fordi han har regnet med marginaludvaskning for majs. Den er højere end for andre afgrøder, men det er kun fem procent af arealet«.

Hvad burde Bjørn Molt Petersen have gjort?

»Jeg mener, det er et underligt ærinde, han er ude i ved at smide kritikken i medierne i stedet for at gennemgå kritikken med os. Det er gået hen og blevet politik.

Han har lavet det for Danmarks Naturfredningsforening, som vil kaste tvivl om landbrugspakken, så der er noget interessevaretagelse, og så er der nogle professorer i vandmiljø på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som tilsyneladende også er stærk følelsesladede. Det er dybt skadeligt og kaster fuldstændig mistillid i alt det, der er grundlaget for vores regulering og indrapportering til EU.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle