Forslag: Én milliard til at styrke sikkerhed og færdsel i landdistrikter

Landdistrikternes Fællesråd mener, at der bør oprettes en særlig Småvejspulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner.

Et trygt og velfungerende vejnet er afgørende for nutidens familie- og arbejdsliv. Samtidig er en god infrastruktur vital for danske virksomhederes konkurrenceevne.

Sådan lyder udgangspunktet for det forslag om en såkaldt 'Småvejspulje', som Landdistrikternes Fællesråd har lanceret.

"Vi foreslår konkret, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere således, at de små veje uden for byerne opgraderes og udvides for én milliard kroner i alt", forklarer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Et bredt politisk flertal lægger op til investeringer i den danske infrastruktur. Og den politiske velvilje skal kunne mærkes i hele landet, mener Landdistrikternes Fællesråd. Derfor foreslår fællesrådet, at der etableres en ’Småvejspulje’, som skal opgradere infrastrukturen på landet.

"Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende og utrygt vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden. Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten", siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

"Skal landdistrikterne med på fremtidens mobilitetsløsninger som f.eks. førerløse køretøjer, er der ekstra grunde til, at vejnettet på landet opgraderes markant".

De statslige veje i Danmark udgør 3.800 km, men kommunevejene breder sig over 70.000 km. Af dem strækker ca. 40.000 sig gennem landzoner.

Desværre bliver småvejene i landzonerne ofte overset, når der skal prioriteres vejvedligeholdelse. 

"Kommunerne har simpelthen ikke økonomisk råderum til at sikre den nødvendige opgradering af vejnettet. Det er enormt problematisk, fordi en veludbygget infrastruktur forbinder land med by og dermed er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark", siger Steffen Damsgaard.

Landdistriktsformanden mødes inden længe med ministre og ordførere for at drøfte forslaget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle