Fortolkning fra Skat er et boost til generationsskifterne

Palle Høj, direktør i SAGRO, kender som mangeårig revisor og skatteekspert i landbruget til de store udfordringer, der ofte er ved at gennemføre et generationsskifte i en landbrugsvirksomhed.

»Det er jo typisk en voldsom udfordring at få finansieringen på plads, også selv om der står en dygtig ny generation på spring med en solid forretningsplan og en pæn opsparing. Derfor er alle forbedringer, som kan gøre generationsskifterne lettere, utroligt velkomne«, siger Palle Høj.

Han er derfor meget tilfreds med, at der nu via Landbrug & Fødevarers indsats er kommet en klar udmelding fra Skat, som skitserer, hvornår køber i et generationsskifte kan få en gave og nøjes med at betale 5 procent i gaveafgift.

Mudret lov

I forbindelse med finansloven i 2016 blev det vedtaget at aftrappe bo- og gaveafgiften fra 15 procent til 5 procent frem til 2016. Det kræver dog, at overdrageren af virksomheden, altså typisk far eller mor, skal have deltaget i driften af virksomheden inden generationsskiftet. Formuleringen i loven var dog så tilpas mudret, at reglerne potentielt kunne tolkes meget restriktivt, til skade for landbruget.

»Det er meget vigtigt, at Skat nu har sat nogle ordentlige og tidssvarende rammer for, hvad det betyder at deltage i driften af virksomheden ’i et ikke uvæsentligt omfang’, som det hedder i loven. Det har ude i praksis været en stor kilde til usikkerhed, at man ikke vidste, hvad man kunne disponere ud fra«, siger Palle Høj.

Stor realisme

Han fremhæver, at Skat i sin fortolkning er meget realistiske i forhold til, hvordan en moderne landbrugsvirksomhed ser ud.

»Det er vigtigt, at man anerkender, at flere formelt adskilte virksomheder godt kan anses som én samlet virksomhed, og at det at være med i et gårdråd også er at deltage i driften. At overdrager ikke behøver at have været aktiv i den seneste tid inden overtagelsen, er også særdeles nyttigt at få slået fast. Tilsammen giver det en ret klar og samtidig realistisk fortolkning af lovteksten, som vil lette arbejdet for alle parter og samtidig frigøre likviditet«, siger Palle Høj, der beskriver Skat’s nye linje som et boost til generationsskifterne.

»Vi får med fortolkningen måske lige præcis den brik, der i nogle tilfælde kan få puslespillet om finansieringen til at gå op. Derfor er det også særdeles nyttigt, at det er lykkedes at få Skat til at levere en præcis og pragmatisk ramme«, fastslår Palle Høj.

Faktaboks

Det vil vi gøre

Arbejdet med at sikre de bedst mulige forhold for generationsskifter i landbruget fortsætter. Den kommende tid arbejder Landbrug & Fødevarer især med to forhold: 

  1. De sidste 5 pct. bo- og gaveafgift skal væk. 
  2. Vi skal sikre en langt stærkere retssikkerhed om det fremtidige generationsskifte, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle