Frøavlere tjener 85 mio. kr. ekstra på sidste års høst

DLFs frøavlere kan glæde sig over, at slutafregningen i juni termin har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen. Frøpriserne er i gennesnit hævet med 10 procent.

Sæsonen 2018/19 har været et rigtigt godt år i frøbranchen med en fin afsætning og stabile gode frøpriser.

Derfor kan DLFs frøavlere glæde sig over, at slutafregningen i juni har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen. Det skriver DLF i en pressemeddelelse.

I forhold til hvad der var lagt op til i december, er frøpriserne i gennemsnit hævet med godt 10 procent, hvilket svarer til, at restbetalingen i alt er toppet med over 85 millioner kroner. Det betyder en ekstra udbetaling på 14.000 kroner pr. hektar.

"Vi er glade for at kunne give vores frøavlere en pæn prisstigning i forhold til december termin", udtaler avlsdirektør i DLF, Anders Mondrup.

"På trods af tørken i 2018 var udbytterne i flere arter været tæt på normale, mens arter som alm. rajgræs, rajsvingel og engrapgræs placerede sig i bunden af udbytteskalaen. Vi kan se, at frø også i 2018 er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative afgrøder som korn og raps, med et væsentligt bedre dækningsbidrag", fortsætter han.

Mindre udbytte men fornuftige priser

At DLF igen i år kan sende en flot afregning ind på kontoen til sine frøavlere for høst 2018, der slutafregnes den 11. juni, betyder en udbetalingen på over 14.000 kr. pr. ha.

Sådan har slutafregningen ligget i seks ud af de seneste syv år.

Årets bruttoudbytte skal også ses i sammenhæng med, at DLFs avlere sidste år i gennemsnit høstede 89 procent af et femårs gennemsnitsudbytte. At bruttoudbyttet alligevel er så højt skyldes skyldes både en god afsætning, et fornuftigt prisniveau i markedet og en god indtjening i DLFs koncernselskaber.

Efterårssalget var ekstraordinært stort i Nordvesteuropa, da flere marker og haver havde taget skade af tørken - med omsåninger til følge. 

Forårssæsonen 2019 har vist en god efterspørgsel på frø i Europa og der har været en god balance mellem udbud og efterspørgsel. 

"Den lange forårs- og sommertørke i 2018 gav en ekstrem tidlig høst og store udbyttevariationer mellem de enkelte regioner. Høsten var til gengæld nem og ukompliceret, og kvalitetsmæssigt fik vi en god, tør og lagerfast vare med en overordnet god spireevne", fortæller Anders Mondrup. 

Faktaboks

Fakta - afregningspriser hos DLF

  • I alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, blev udbyttet for tredje år i træk under normalen hos DLFs avlere med et indeks 84 i forhold til et femårs gennemsnit. DB 1 i alm. rajgræs bliver i gennemsnit 8.900 kr. pr. ha, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps.
  • Rødsvingel – den næststørste art – var ikke voldsomt ramt af tørken og opnåede et indeks på 101 i forhold til en normalhøst. Det udløser et DB 1 på 11.400 kr. pr. ha. 
  • I gennemsnit af alle kløver- og græsfrøarter ligger DB 1 på 10.300 kr., der er på samme flotte niveau som de foregående fem år

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle