Frøeksporten slår ny rekord

Med 110.000 ton eksporteret frø sletter danske græs- og kløverfrø sidste års rekord.

For andet år i træk når den danske eksport af græs- og kløverfrø op over 100.000 ton. Dermed er sidste års eksport – der også var en rekord – slået med hele fem procent. Samlet set når eksporten op på 110.000 ton.

Rent teknisk følger eksportopgørelsen markedsåret fra juli til juli. Derfor er eksportrekorden baseret på sidste års høst, altså frøhøsten 2019.

Af samme grund vil det også først vise sige til næste år, om der igen bliver tale om rekord. I år er frøarealerne omkring fem procent højere end sidste år og med udsigten til mindst en gennemsnitshøst, vil der frø nok på hylderne.

Omkring 95 pct. af den danske frøproduktion eksporteres.

Værdi = 2,1 mia. kr.

Værdien af eksporten kendes endnu ikke, men Landbrug & Fødevarer har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik beregnet værdien for græs- og kløverfrø til ca. 2,1 mia. i kalenderåret 2019. Hertil kommer en eksportværdi samme år på ca. 0,6 mia. for havefrø.

Eksportværdien af frø er mere end tre doblet siden 1995, hvilket er langt over den generelle udvikling i fødevareklyngen.

"Grunden til, at det går så godt, er kombinationen af, at vi har fokus på forskning og udvikling og en rigtig solid videnbase. Og så har vi rigtig dygtige frøavlere og globale virksomheder, der gør det rigtig godt", forklarer chefkonsulent i L&F, Nils Elmegaard.
    
"Kodeordet for den danske frøeksport er konkurrenceevne. Derfor er det særdeles tilfredsstillende at eksporten når nye højder på trods af både større udfordringerne med at producere rent frø i Danmark og på trods af corona-krisen", siger Nils Elmegaard.

Frøbranchen coronafri

Corona-krisen har stort set ikke ramt frøbranchen ind til videre. Det var ellers frygtet at efterspørgslen i især EU ville falde, men det lader heldigvis ikke til at være tilfældet. Dermed er frøbranchen endt med at være en af de grene i landbruget, der ikke har lidt under coronaen.

Danmarks andel af den europæiske græs- og kløverproduktion anslås til over 50 pct. og dansk frøavl står generelt ganske stærkt i billedet. Det trækker dog den anden vej, at mulighederne for at producere rent, højkvalitetsfrø bliver ringere med færre plantebeskyttelsesmidler.

I frøbranchen arbejdes der pt. i GUDP-projektet Vinderfrø2025 med at fastholde og øge konkurrenceevnen for dansk frøavl – selv med et relativt lavere ressourceforbrug. Hele frøbranchen deltager i projektet, ligesom der snart søges om et nyt GUDP projekt kaldet Teknologifrø, som skal bringe den danske frøproduktion yderligere i front. 

"Vi har fokus på det lange seje træk. Teknologifrø skal kombinere alt tilgængelig viden, så vi kan opnår bedre resultater med færre resourcer", siger Nils Elmegaard.

Tyskland er storaftager

Den danske eksport af græs- og kløverfrø er især rettet mod EU-landene, hvor i særlig grad Tyskland som aftager ca. 1/3 af eksporten. Frankrig og UK er andre vigtige markeder.

I markedsåret er ca. halvdelen af eksporten alm. rajgræs, mens rødsvingel står for ca. en fjerdedel. Desuden er mængden af strandsvingel og engrapgræs blandt de betydeligste andre arter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle