Fra 13 til 39 milliarder kilo: Kinesisk mælkeproduktion er tredoblet på 20 år

Massive investeringer i mælkeerhvervet har løftet den kinesiske produktion af mælk.

Den kinesiske mælkeproduktion har gennemført en betydelig vækst over de sidste årtier. Fra at have indvejet 13 milliarder kilo mælk i 2002 er produktionen tredoblet til næsten 39,2 milliarder kilo i 2022, skriver Rabobank i en rapport om den kinesiske mælkeproduktion.

Besætningerne bliver gradvist større og større i Kina. I 2019 begyndte den kinesiske regering at opfordre og yde støtte til opbygning af store malkekvægsbesætninger for at øge landets selvforsyning med mælk. Kigger man på antallet af kinesiske mælkebrug med flere end 1.000 køer, har den politiske strategi virket. I 2015 var der flere end 1.000 køer på 24 procent af de kinesiske mælkebrug, og i 2020 var andelen steget til 44 procent. Rabobank forventer, at 56 procent af de kinesisk malkekvægsbesætninger vil have flere end 1.000 køer i 2025.

Besætingsopbygningen er blandt andet sket via import af dyr. Alene i 2022 blev der importeret 232.000 malkekvæg fra Australien og New Zealand.

Til trods for den betydelig vækst i produktionen af mælk i Kina, vil det ifølge Rabobank ikke være tilstrækkeligt til selvforsyne den kinesiske befolkning. Rabobank har beregnet, at der er et underskud på næsten 12 milliader kilo mælk i Kina i år. Afhængig af kinesernes formåen udi fortsat at øge produktionen kan underskuddet af mælk ligge i spændet otte til 19 milliarder kilo mælk i 2032, viser Rabobanks fremskrivninger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle