Fra Brasilien til Kina: Oksekødspriserne har global optur

Prisen på okse- og kalvekød stiger over hele verden.

Det globale marked for okse- og kalvekød oplever netop nu betydeligt stigende priser, fordi efterspørgslen stiger samtidig med, at udbuddet er lavt eller faldende.

I Europa tager prisændringerne udgangspunkt i et lavere udbud af slagteklare kvæg, idet der i flere lande er færre malke- og kødkvægskøer end tidligere.

Den britiske organisation AHDB angiver i en nylig rapport netop det som årsagen til, at prisen på eksempelvis stude er steget med 12 procent fra maj 2020 til maj i år.

Bevæger vi os længere væk, til Brasilien, har kvægproducenterne også oplevet en gedigen prisoptur den seneste tid. Her er prisen på studekød (udtrykt i amerikanske dollars) steget med 70 procent siden sidste forår.

Opturen kommer på bagkant af et vanskeligt år for kvægbrugerne i Brasilien. For lidt nedbør i vækstsæsonen 2020 gav dårlige vækstbetingelser for græs, og derfor er der aktuelt færre kvæg i landet. I første kvartal blev der således slagtet 12 procent færre kvæg i Brasilien sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

fra gris til ko

En del af den globale prisstigning på kød er afledt af efterspørgslen efter protein i Kina. Bliver vi et kort øjeblik længere i Brasilien, så steg eksporten til netop Kina med 31 procent i første kvartal sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Følger vi kødet til Kina, så har tilstedeværelsen af Afrikansk Svinepest medført, at kineserne i dag spiser mere oksekød end tidligere.

Da landet langt fra er selvforsynende betød det, at den kinesiske import af fersk og frossent oksekød steg med 28 procent i 2020 og med 20 procent i dette års første kvartal sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Et af de lande, der sælger oksekød til Kina, er Australien, og her er kvægbestanden den laveste i 30 år grundet tørke og det faktum, at kvægbrugerne har skåret besætningerne til, fordi der er knaphed på foder. Den australske oksekødseksport lå i første kvartal 22 procent lavere end sidste år. Der er dog forlydender om, at australierne igen er ved at rebbe sejlene og øge kvægbestanden.

steaks til amerikanerne

I USA mærker man netop nu, at samfundet gradvist er ved at genåbne. Det har fået efterspørgslen efter oksekød til at stige og udløst, at prisen i april lå fem procent højere end sidste år. Kigger man tilbage til 2019 til tiden før covid-19, så er oksekødsprisen netop nu 19 procent højere.

Selvom landmændene gerne vil have del i prisopturen, så kæmper flere amerikanske slagterier stadig med kapaciteten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle