Frankrig blokerer for glyphosat-godkendelse: Afstemning udsat

Medlemslandene i EU’s Stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder har i dag stemt om Kommissionens kompromisforslag om fornyelse af glyphosatgodkendelsen i 5 år. Men der var ikke flertal.

EU-landene forsøgte allerede for to uger siden at nå en aftale – men uden resultat. På mødet dengang fremlagde Kommissionen et forslag om en 10-årig fornyelse af godkendelsen af glyphosat.

I dag, torsdag, var kompromisforslaget så en 5-årig fornyelse, men heller ikke denne gang kunne der opnås kvalificeret flertal.  Danmark stemte for Kommissionens nye forslag.

Frankrig havde allerede ifølge franske medier inden afstemningen meldt, at de nægtede at stemme for en godkendelse, der var længere end tre år.

Ny direktør i rådgivningsfirma 7. december · 09:29

Kommissionen har ikke taget stilling til, om de vil fremsætte et nyt forslag, eller om det nuværende forslag sendes til appeludvalget.

EU’s appeludvalg er et appelorgan for komitébeslutninger i EU. Miljøstyrelsen forventer, at Kommissionen vil indkalde appeludvalget til et møde om sagen indenfor de næste par uger.

Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en negativ udtalelse om forslaget, kan Kommissionen ikke vedtage forslaget. Afgiver appeludvalget med kvalificeret flertal en positiv udtalelse, vedtager Kommissionen forslaget. Afgiver appeludvalget ikke nogen udtalelse med kvalificeret flertal kan Kommissionen vedtage forslaget.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu