Fredningssag ved Stevns Klint bliver anket til landsretten

Sagen om fredningen af Stevns Klint skal tages op i landsretten

Miljø- og Fødevareklagenævnet har anket en dom fra byretten, hvor fredningen af Stevns Klint blev erklæret ugyldig.

Derfor skal sagen tages op i Østre Landsret. Det oplyser nævnet til Sjællandske Nyheder.

Sagen opstod, efter at lodsejere langs klinten anlagde en civil retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i 2021 havde fredet Stevns Klint.

Fredningen skulle give de bedste forudsætninger for at beskytte området og give offentligheden god tilgængelighed. 

Da sagen blev behandlet i byretten, var Retten i Roskilde enig i, at Stevns Klint er fredningsværdig. Men der var ifølge retten ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at fredningen er nødvendig for at beskytte området.

Derfor blev fredningen erklæret ugyldig, da dommen faldt i maj.

Rettens begrundelse var blandt andet, at offentlighedens adgang til området fremadrettet kan opnås gennem frivillige aftaler med lodsejere.

Sådan har det været siden 2005, og ifølge lodsejerne har den frivillige ordning fungeret. Det var retten enig i.

Grundige overvejelser

Når Miljø- og Fødevareklagenævnet nu anker dommen, sker det "efter grundige overvejelser", oplyser områdechef Sheila Dyhr i nævnet til mediet.

Derudover har nævnet ikke yderligere kommentarer, lyder det.

Frank Elmer, der er formand for Lodsejerforeningen Stevns Klint, mener derimod, at byrettens dom var klar.

- Jeg synes først og fremmest, at det er irriterende, at vi skal bruge mere tid og energi på en så klar dom, som byretten har afsagt.

- Jeg er overrasket over, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke blot tager til efterretning, at den private ejendomsret er krænket. Men de har været under ekstremt pres fra både Danmarks Naturfredningsforening og desværre også Stevns Kommune, som åbenbart mener, at det er deres opgave at bekæmpe egne borgere, siger han til Sjællandske Nyheder.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle