Fremtidens tøj er lavet af mælk og træ

Dansk fødevareklynge kan spille nøglerolle i tøjproduktionen, mener flere.

Nike-sko af fiskeskind, en top af mælk og en hel H&M kollektion af træ. Fremtidens tøjmarked kan meget vel bestå af restprodukter fra blandt andet fødevareindustrien.

Det fortæller Eva Kruse, der er adm. direktør i Danish Fashion Instituite (DFI) til Foodculture.dk:

”Vi skal selvfølgelig brødføde jordens befolkning, før vi laver tøj til os selv. Derfor fokuserer vi på at lave tøj ud af restprodukter fra landbruget og fødevareindustrien, så vi kan skære ned på de store arealer, der i dag bliver brugt til at dyrke bomuld. Enhver organisk materiale kan blive til fiber og dermed også tekstil.”

Eva Kruse var en af talerne på en konference om bioøkonomi forleden. Her talte repræsentanter fra en række virksomheder i den danske fødevareklynge om fremtidens potentiale i bioøkonomi, der er meget andet end bioenergi, som hidtil har løbet med store dele af dagsordenen.

Klima- og Energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) var første taler, og han ser et stort globalt potentiale i, at danske virksomheder kan være med til at udvikle ressourceeffektive løsninger inden for bioøkonomien:

”Der er et enormt potentiale for bioøkonomien og biobaserede produkter, der vil skabe nye job hele vejen igennem værdikæden. Vi er foran på mange områder, fordi vi har haft fokus på en effektiv produktion længe, men mange andre lande forfølger vores ledende markedsførende position.”

Faktaboks

STATE OF GREEN

Konferencen om bioøkonomi var arrangeret af State of Green samt Landbrug & Fødevarer. State of Green er et offentligt-privat partnerskab (OPP), skabt af Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Energi og Dansk Vindmølleindustrien. Formålet med State of Green er at samle aktører inden for energi, klima, vand og miljø og fremme samarbejdet mellem internationale aktører, der er interesserede i at lære af danske erfaringer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle