Fremtidens unge til fremtidens landbrug

Dette er 'Ordet er Frit'. Det nedenstående er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Lene Søholt Jacobsen, formand i foreningen af Danske Landbrugsskoler og forstander på Grindsted Landbrugsskole.

Vi skal en tur i helikopteren og kigge ned på uddannelsen i samlet perspektiv: Er alt, som det skal være? Har vi den kvalitet i uddannelsen, som der er brug for både i dag, i morgen og om bare 5-10 år?

Hvis vi skal give vores elever det bedst tænkelige fundament, skal vi løbende evaluere og turde ændre og forbedre. Det kræver vilje og mod til selvkritik internt og eksternt: på skolerne og i praktikken.

De to læringsmiljøer skal spejle hinanden så meget som muligt - det er det, der giver mening, og det, de unge vil ha’.

Samarbejdet på tværs af skolerne bliver mere og mere vigtigt, og der er i Danske landbrugsskoler enighed om at fagligheden skal øges ved at bruge samme læringsplatform, hvor lærerne på de forskellige skoler kan udveksle faglighed og sparre med hinanden omkring undervisning. Et redskab, som allerede benyttes inden for mange andre brancher og på de store erhvervsskoler. Det er nyt, og det kræver forandring i vores måde at arbejde på, men vil styrke det, vi er her for, og gavne landbrugselever alle steder. Hvorfor ikke udbrede viden fra en skole til en anden til gavn for det samlede output af elever?

Vi skal ikke være en reaktiv skoleform, men en proaktiv skoleform!

Hvordan skal vi så sikre den gennemgående kvalitet?

Det giver trepartsmidlerne mulighed for. Der pågår p.t. et samarbejde mellem flere skoler, elever og praktiksteder for at konkretisere kvalitet i praktikken eller ’oplæringen’, som ministeriet har udsendt meddelelse om, at det i fremtiden skal hedde. Et godt ord for det, det jo handler om: at lære – og det siger vist sig selv, at eleven (lærlingen) skal lære mange ting under oplæring, og derfor også er nødt til at prøve mange ting under kyndig vejledning/supervision eller med feedback. Der skal også her stilles krav: hvad skal eleven lære, og hvordan lærer de? Det er ikke altid nemt at have elever, når man som landmand har mere end rigeligt med opgaver, men hvis de unge skal komme godt igennem uddannelsen, kræver det, at indholdet hele vejen igennem er så godt som muligt.

Vi vil, at eleverne skal kunne håndtere og gå forrest i den rivende udvikling, landbruget står midt i. Vi ser det som en rigtig spændende udfordring at være helt fremme og gerne lidt foran i undervisningen, så eleverne kan se sig selv som en vigtig del af den grønne omstilling. Det kræver, at vi på skolerne dygtiggøres, så vi er klar på, hvad det indebærer – det er et komplekst område at arbejde med bæredygtighed.

Eleverne skal være mere end meget klar til 2025 og 2030 og ikke mindst forstå, hvor meget der skal til for at nå målet i 2050!

Så lad os hjælpe hinanden, italesætte og ikke mindst handle, så vi får tiltrukket de skarpeste unge og ikke mindst fastholdt dem, vi allerede har i dette vildt spændende erhverv.

Landbrugsuddannelsen skal være noget af det mest spændende, man kan tage – og både praktik og skole skal have det bedste ry blandt både unge og deres forældre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle