Fremtrædende advokat genindsat i svineproducents konkursbo - risikerer stadig salærhug

Advokatet Rune Hyllested, Storm Advokater, er af Vestre Landsret blevet genindsat i et konkursbo, som Skifteretten i Hjørring havde fjernet ham fra på grund af mistanke om partiskhed.

Rune Hyllested, en af de mest fremtrædende advokater ved konkurser i landbruget, kan alligevel ikke afsættes som kurator. Det bestemte Vestre Landsret onsdag efter en særdeles opsigtsvækkende sag, hvor Skifteretten i Hjørring helt usædvanligt havde kræver Hyllested fjernet fra konkursboet efter en lokal slagtesvineproducent.

Rune Hyllested klagede til Landsretten, der nu har givet ham ret og dermed underkendt Skifteretten i Hjørring.

Det var et tæt samarbejde med virksomheder, broren var medejer af, der fik Skifteretten til at træffe den usædvanlige beslutning. Virksomhederne har for boets regning bistået med at sælge maskiner og vedligeholde gården.

Men ikke på en måde, der ifølge Landsretten berettiger til at fjerne Rune Hyllested som kurator.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var overraskede over Skifterettens melding. Konkursbehandling er et område, vi har brugt mange kræfter på at optimere for at sikre mest mulig værdi for kreditorerne. Derfor er vi glade for at kunne fortsætte det gode arbejde ufortrødent", siger Rune Hyllested.

Risikerer at salæret sænkes

Mens han således er blevet renset for mistanke om at  ”der kan rejses en sådan tvivl om advokat Rune Hyllesteds upartiskhed, at han ikke kan handle som kurator for boet”, som det hedder i kendelsen fra Skifteretten, er han stadig ikke sikker på at få sit fulde salær.

Landsretten sender sagen tilbage til Skifteretten, hvor konstitueret chef Bo Dietz tidligere har varslet, at han ville sænke advokatens salær i den konkrete sag med "minimum en tredjedel", som det fremgår af en aktindsigt, Landbrugsavisen.dk har fået.

"Jeg tager afgørelsen til efterretning. Nu mangler jeg at tage stilling til hans salær", siger Bo Dietz til Landbrugsavisen.dk.

Hvorfor har du varslet sænkning af salæret?

"Det er fordi, at salæret forekommer højt i forhold til de kriterier, der er angivet i konkursloven," siger Bo Dietz.

Rune Hyllested: Det har været hårdt

Rune Hyllested understreger over for Landbrugsavisen.dk, at han kan stå på mål for beslutningen om at anvende de firmaer, broren har været involveret i.

”Når det er sagt, så bruger vi ikke disse selskaber længere”, siger Rune Hyllested.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at et fokus, som denne sag har fået, er hårdt personligt for os, der står i det. Det er hårdt for mine medarbejdere, der yder en kæmpe indsats, at se sig selv på forsiden. Det er ikke fremmende for mine kolleger og jeg”, siger Rune Hyllested.

I kendelsen fra Skifteretten i Hjørring har Rune Hyllested uddybet, hvorfor han involverede selskaber, hans bror var tilknyttet med ejerskab. Han vil også gerne over for Landbrugsavisen.dk uddybe sin beslutning.

”Dét, som vi har for øje i vores konkursbehandling, er at sikre kreditorerne den allerstørste indtægt. Det er at optimere driften”, siger Rune Hyllested.

Sælger maskinparken

Han sælger ofte maskinerne og udliciterer markdriften eller bortforpagter. Herved skal maskiner afhændes. Rune Hyllested forklarer, at han har erfaret, at prisen ved at afhænde over netauktion er højere, end hvis konkursboet sælger til en maskinforretning.

”De bud der kom (fra maskinforretninger, red.), var ofte lavere end vurderingen, uagtet at der blev forespurgt på priser i en større kreds”, har Rune Hyllested berettet over for Skifteretten i Hjørring.

Succes-direktør stopper: "Jeg har løst opgaven" 19. november · 12:50

Den auktionsservice, han har brugt, hedder Klaravik. Det var først efter, at Rune Hyllested begyndte at anvende Klaravik, at broren blev medejer. Det var i november 2016, broren blev medejer. Ifølge Rune Hyllested oplevede han, at priserne var bedst på Klaravik.

”Jeg har truffet valget efter, hvem der var bedst. Vi har også prøvet en anden platform, men vi har her oplevet at få bedre priser,” forklarer Rune Hyllested.

Hasteopgave

I en anden sag har Rune Hyllested anvendt et selskab, som broren ejer 50 procent af, til at udføre arbejde for 17.185 kr. for konkursboet. Arbejdet har omfattet buskrydning, oprydning omkring driftsbygninger, beskæring af træer og buske og rensning af tag og er inklusive kørsel, brændstof og diverse håndværktøj.

Rune Hyllested understreger, at det var undtagelsen at anvende brorens selskab – og det skyldtes, at det var hasteopgaver.

”Jeg synes, at det er vigtigt at slå fast, at det med landsrettens kendelse er afgjort, at den model, vi har skabt, er i orden”, siger Rune Hyllested, selvom han nu for en sikkerheds skyld ikke vil anvende brorens tilknyttede selskaber længere.

Skifteretten i Hjørring har varslet en nedsættelse af dit salær. Hvad mener du om det?

”Det har jeg ikke nogen holdning til. Det må Skifteretten nu tage stilling til,” siger Rune Hyllested.

Salæret

Lovgivningen siger om salæret:

”Ved vurderingen skal der navnlig tages hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat”.

Rune Hyllested ønsker dog ikke at fortælle, hvad han mener om Skifterettens varsling.

”Jeg udtaler mig ikke om en igangværende sag, hvor Skifteretten ikke har truffet en beslutning.”

Storm Advokater er blandt de mest brugte kuratorer i landbruget, viser Landbrugsavisen.dk’s gennemgang.

LandbrugsAvisen har ved en gennemgang af Statstidende fundet 25 konkurser, som Rune Hyllested har været kurator på de seneste år. Af dem var der i starten af november 18 sager, der ikke var afsluttet. Tre uafsluttede sager er helt tilbage fra 2015.

Hvorfor bliver de ikke afsluttet?

”Landbrugskonkurser har desværre den egenskab, at det er virksomheder, der er i drift, og imens søges solgt. Det kan godt tage noget tid at finde en køber. Især hen over den seneste landbrugskrise kan det godt være svært at finde en køber til en ejendom. Der er også mange unikke problemstillinger i landbruget, herunder hvorvidt de sikkerheder, der er i betalingsrettigheder, har været gyldige”, forklarer Rune Hyllested.

Har denne sag påvirket, hvor meget I bliver anvendt som kuratorer i landbruget?

”Det er min oplevelse, at dem, der har været kreditorer i vores konkursboer, har været glade for bobehandlingen og fortsat er det”, siger Rune Hyllested.

Faktaboks

Lovgivningen (paragraf 239, stk. 2, i konkursloven) om salær-fastsættelsen:

"Ved vurderingen skal der navnlig tages hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat", står der i konkursloven.

Kurator sender en redegørelse til skifteretten over, hvad arbejdet har bestået i. Det er ikke blot timeforbruget, som afgør salæret, men også resultater mv. Det er altså en helhedsbetragtning.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu