Frustration over vandråd: Har brug for landmænds viden

Der blev fra alle sider givet udtryk for stor frustration over opgaven med vandrådene, da repræsentanter fra blandt andet landbruget deltog fredag på et møde om de fire fynske vandråd.

"Det er en vanskelig opgave, som der ikke er afsat meget tid til," lyder det fra Anne Sloth, miljøkonsulent hos Centrovice.

Hun opfordrer landmænd til at bidrage med deres lokale viden.

"Vandrådsmedlemmerne kan umuligt nå at gennemgå alle vandløb, så vi efterlyser flere indspil fra medlemmerne. Vi vil i løbet af næste uge genåbne det skema til indberetning af vandløb, som bør ud af vandområdeplanerne på www.centrovice.dk," siger hun.

Centrovice opfordrer til, at man, hvis man har et vandløb, hvor store dele er rørlagt, som har dårligt fald eller er helt kanal-lignende og ligger dybt i terræn, til at melde ind.

Arla holder liv i opslugt andelsmejeri 11. december · 10:48

På mødet fredag deltog Centrovices og Landbrug og Fødevares repræsentanter i de fire fynske vandråd, ligesom  Erling Bonnesen, medlem af Folketinget for Venstre og Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer, deltog.

Opgaven i vandrådene er som udgangspunkt at faktatjekke de små vandløb, som har mindre end 10 km2 opland, men der bør anvendes en helhedsbetragtning: Kan vandløbet komme til at leve op til ”god øko-logisk tilstand” – med en rimelig indsats rent økonomisk?

"Rammerne er heller ikke for godt defineret, idet det f.eks. ikke fremgår klart, hvordan økonomi-en omkring at få vandløb i god økologisk tilstand er. Denne faktor bør indgå i vurderingen," siger Anne Sloth.

En konklusion var på mødet også, at vandrådende burde være begyndt med den opgave, som skal løses senere på året: Gennemgang af vandløbene for at finde ud at, om de er stærkt modificerede/kunstige eller naturlige.

"Der er blandt nogle vandrådsmedlemmer den opfattelse, at man også kan få vandløb ind. Det kan man ikke. Det kan tidligst ske ved vandplan 3, altså i 2021," beretter miljøkonsulenten.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu