Frustrerede landmænd frygter at få skylden for udledning i fjord

I forbindelse med en uddybning af havn og sejlrende i Næstved Havn, frygter lokale landmænd at få skylden for udledningen. 

Næstved Havn er i fuld gang med at uddybe havn og sejlrende. I den forbindelse har havnen fået tilladelse til at dumpe 56.000 kubikmeter opgravet materiale, heraf 28.000 kubikmeter langs sejlrenden i Karrebæk Fjord, årligt. 

Men langs sejlrenden i Karrebæk Fjord står de målestationer, der måler vandforureningen i Natura-2000-området. 

Og her frygter bestyrelsesmedlem i Østlige Øers Landboforening og Gefion, Jens Henrik Madsen, at udledningen fra det opgravede slam vil ligge de lokale landmænd til last. 

”Jeg kan ikke konkludere andet, end at målestationerne påvirker alle landmænd med jord ud til de vandløb, der udmunder i Karrebæk Fjord”, siger Jens Henrik Madsen. 

Ifølge ham fastholder miljøstyrelsen, at slammet er rent, og sagtens kan dumpes i det beskyttede naturområde. 

Men i 2016 fik Jens Henrik Madsen og Østlige Øers Landboforening foretaget en analyse, der viser noget andet. 

”For et par år siden fik vi lavet bundskrab i fjorden. Og det ildelugtende slam kan ikke overholde slambekendtgørelsen. Det vil sige, at jeg ikke ville kunne sprede det på mine marker. Nu ligger det så og vælter rundt i vandsøjlen og så får jeg, og mine kolleger, skylden for at forurene i fjorden. Jeg blev noget ophidset da vi fandt ud af at prøvestationerne står lige klos op ad sejlrenden, hvor de dumper slammet", siger Jens Henrik Madsen. 

I følge Jens Henrik Madsen, siger Miljøstyrelsen, at det er rent sand.

Kommune bekymret

Også Næstved Kommune har i et høringssvar til Miljøstyrelsen udtrykt bekymring over, at slammet bliver dumpet i Karrebæk fjord. 

Kommunen frygter, at slammet indeholder næringsstoffer, der kan have en negativ virkning på miljøet i fjorden, da næringsstofferne vil blive hvirvlet rundt og frigjort når slammet forstyrres. 

I svaret til kommunen skriver Næstved Havn at:

”Sandet er analyseret for indhold af miljøskadelige stoffer og resultaterne viste, at indholdet er under nedre aktionsniveau for alle parametre jf. Miljøstyrelsens klapvejledning. Sand indeholder generelt lave koncentrationer af næringsstoffer sammenlignet med gytjeholdigt sediment. Oprensningsmaterialet har i forbindelse med sedimenttransporten til nuværende placering været resuspenderet en gang, og forventes at indeholde en lav koncentration af næringsstoffer”.

Næstved Havn mener altså ikke, at sandet fejler noget. 

Landbrugsavisen.dk har haft kontakt til havnefoged ved Næstved Havn, Michael Baltzer, og spurgt til havnens undersøgelser overfor Østlige Øers Landboforenings undersøgelser. Han ønsker ikke at udtale sig og henviser til firmaet bag undersøgelserne. 

Landbrugsavisen.dk har forsøgt at få en udtalelse fra Miljøstyrelsen, men dette har i skrivende stund ikke været muligt, men styrelsen lover at vende tilbage. 

De lokale landmænd har ikke haft høringsret. 

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle