Fugleinfluenza kostede Danmark 200 millioner

En analyse fra Københavns Universitet viser, at fugleinfluenza kostede branchen 200 mio. kr. i 2020 og 2021.

Det værste udbrud af fugleinfluenza nogensinde herhjemme har kostet Danmark og den danske fjerkræbranche 200 mio. kr.

Det viser en helt ny undersøgelse, der analyserer de foreløbige økonomiske konsekvenser for Danmark efter de i alt 16 udbrud af den frygtede og meget smitsomme fuglesygdom i danske fjerkræbesætning fra november 2020 til juli 2021, der betød, at over 193.000 stk. fjerkræ er blevet aflivet.

"De 200 millioner dækker både over statens udgifter til eksempelvis aflivning, rengøring af farmene og erstatning, men langt hovedparten er et indirekte tab for landmanden, der på grund af sygdommen får en lavere afregningspris på sine slagtekyllinger. Det er landmanden, der får smækket", siger seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet (KU), der har lavet analysen for LandbrugsAvisen.

Dobbelt så slemt

Den nye analyse bygger på samme model, som Københavns Universitet brugte til at udregne tabet efter det seneste slemme udbrud af sygdommen i 2016-2017.

Udbruddet varede dengang 125 dage og endte med at koste branchen 107 mio. kr.

Og længden af udbruddet har netop betydning. For når et land rammes af fugleinfluenza, vælger en række tredjelande uden for EU nemlig ofte at lukke ned for deres import fra det pågældende land og åbner først op igen flere måneder efter, at sygdommen formelt er erklæret bekæmpet.

"Med den nye analyse kan vi se, at de samme lukrative højprismarkeder såsom Sydafrika og Sydkorea lukkede ned for deres import, og at det fik prisen på især slagtekyllinger til at falde på samme måde som i 2016-17. Det er altså to sammenlignelige forløb, med samme nedlukning af eksporten og samme prisnedgang, men bare i dobbelt så lang tid - denne gang i 255 dage. Derfor er vi landet på 200 mio. kr.", siger Henning Otte Hansen.

Eksport-stoppet til Sydafrika og Sydkorea har i de første fem måneder af 2021 kostet branchen 83 mio. kr., mens den samlede eksport fra fjerkræsektoren er faldet 46 mio. kr. i forhold til samme periode i 2020.

Det er især prisen på slagtekyllingerne, der er ramt. Prisen på fjerkrækød er faldet omkring fem procentpoint siden det første udbrud af sygdommen i 2020, viser analysen, mens æggeprisen ligger konstant.

"Forklaringen på, hvorfor æggepriserne ikke er faldet på samme måde er i korte træk, at vi eksporterer færre æg end slagtekyllinger, og at man for æggene fandt nogle gode eksportmuligheder til Tyskland og Sverige, som har opvejet ulemperne ved fugleinfluenzaen i 2020-21", forklarer Henning Otte Hansen.

Ikke set enden endnu

Det er dog vigtigt at understrege, at de 200 mio. kr. ikke er det endelige tab, da der kan nå at "løbe renter på", forklarer Henning Otte Hansen.

"Det her er et foreløbigt bud på tabet, for det samlede tab afhænger af, hvornår de sidste tredjelande åbner for import af dansk fjerkræ igen. Vi er formelt frikendt for sygdommen nu, men nogle lande er langsommere til at åbne, så der er kan godt gå et par måneder, før vi kan se de endelige omkostninger", siger seniorrådgiveren.

Der er da også håb for, at en nedlukning i forbindelse med fugleinfluenza rammer Danmark mildere fremover. I juni blev den internationale dyresundhedsorganisation OIE's regler for nedlukning i forbindelse med sygdomsudbrud nemlig opdateret, og de nye regler betyder, at eksportstoppet bliver afkortet og at små udbrud i hobbybesætninger ikke længere kan sætte en stopper for hele fjerkræbranchens eksport, som den hidtil har kunne.

"Hvis man kan fjerne de her bagateludbrud, så en enkelt hobbylandmand med to høns ikke længere spolerer det for hele branchen, vil det helt klart gavne os og begrænse omkostningerne ved fremtidige udbrud", lyder det fra Henning Otte Hansen.

Danmark fik officelt status som fri for fugleinfluenza igen den 10. august.

 

Faktaboks

I 2020/2021 var der i løbet af 250 dage i alt 16 udbrud af fugleinfluenza i danske besætninger. 

Ca. 193.000 stk. fjerkræ blev aflivet som følge af sygdommen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle