Fusioneret kartoffelmelsfabrik: Gaskrisen truer

Fusionen mellem kartoffelmelsfabrikkerne AKM og AKS, der nu er samlet i AKD (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark), er gået tilfredsstillende. Lige nu er den største trussel gas-krisen.

Fornuftig afregning, et højt stivelsesindhold og en nettoomsætning på 822 millioner kroner.

Alt i alt var det en tilfreds formand for det fusinerede AKD, Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark, der onsdag aflagde beretning på selskabets generalforsamling.

-  Produktionen af både stivelse, protein, pulp og protamylasse er forløbet godt på begge anlæg, og vi har kunnet betale en fornuftig afregning, som overstiger det niveau, vi stillede andelshaverne i udsigt da fusionen blev vedtaget, fortalte Peter C. Petersen.

Formanden betegnede derfor resultatet som tilfredsstillende.

De første positive effekter af fusionen i form af eksempelvis nye samarbejder, produktiv erfaringsudveksling
og økonomiske fordele ved blandt andet bedre indkøbsaftaler er allerede begyndt at vise sig på den korte tid
siden fusionen blev gennemført, oplyser selskabet.

Gaskrisen er en stor udfordring

- Men vi har en stor udfordring med energikrisen, fortsatte formanden.

- De høje energipriser er i sig selv et problem for vores økonomi, og vi bliver særdeles hårdt ramt,
hvis der bliver lukket for naturgassen. AKD er desværre ikke på listen over virksomheder der er sikret
naturgasforsyning, og det endda selvom vi netto skaber mere gas end vi forbruger, når vores kartoffelpulp
køres til biogasanlæg.

-Vi mener vi har en god sag, og kæmper fortsat for at blive sikret naturgas. Samtidig har vi sat gang i
initiativer der skal mindske vores afhængighed af gas, men det vil stadig få alvorlige konsekvenser for
vores produktion af fødevarer, hvis der lukkes for gassen, erkendte Peter C. Petersen.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle