Fynsk formand vil være viceformand i Landbrug & Fødevarer

Formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen er kandidat som viceformand, når Landbrug & Fødevarer i næste måned holder delegeretmødet. Han udfordrer dermed Thor Gunnar Kofoed, som har haft posten siden 2018.

Der er udsigt til kampvalg til posten som viceformand, når Landbrug & Fødevarer torsdag 10. november skal afgøre, hvem der skal have posten som viceformand.

Mandag eftermiddag meddeler formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen (56), der også er griseproducent på Østfyn, nemlig, at han er kandidat til posten.

En post, der de seneste fire år ellers har været besat af den bornholmske frøavler, Thor Gunnar Kofoed (63), der i sidste måned meddelte, at han ikke har mistet appetitten på det politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer, og han genopstiller til viceformandsposten til november.

Torben Povlsen har offentliggjort sit kandidatur i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, og heri lyder det, at der er flere, der har opfordret ham til at stille op, og efter grundige overvejelser har han altså så besluttet at stille op.

- Jeg vil gerne bidrage til, at vi fortsat har en stærk dansk fødevaresektor, der både kan levere kvalitetsfødevare, bidrage til den grønne omstilling og sikre øget selvforsyning på vedvarende energi. Jeg tror på, at jeg gennem blandt andet etablering af stærke partnerskaber kan bidrage konstruktivt til den fortsatte udvikling, lyder det i pressemeddelelsen fra Torben Povlsen, der ved siden af sin formandspost for de fynske landmænd i L&F Centrovice også er formand for Odense Fjord Samarbejdet, der handler om at få bragt fjorden i ”god økologisk tilstand” via partnerskaber.

Torben Povlsen har siddet i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse siden 2013, og var også en blandt fire kandidater, der stillede også op til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer i 2018, der dengang var blevet ledig, da daværende viceformand Lars Hvidtfeldt var trådt tilbage, men måtte dengang se posten gå til Thor Gunnar Kofoed.

Stor respekt

Adspurgt af LandbrugsAvisen om han er utilfreds med måden, som Thor Gunnar Kofoed har udfyldt rollen som viceformand, siden han stiller op, lyder det fra Torben Povlsen:

- Jeg har stor respekt for det arbejde, som Thor har leveret, og leverer, lyder det fra udfordreren, der dog tydeligt hellere vil tale om, hvorfor han selv stiller op end om end om, hvad han mener om den nuværende viceformand.

- Jeg har i de seneste fire år været med til at lave en stor fusion på rådgivningen (Velas, red.), og gennem det seneste år har jeg været med til voldsomt at øge det politiske arbejde gennem Centrovice og Velas-samarbejdet. 

- Og i Odense Fjord Samarbejdet har jeg været med til at vise, hvordan man gennem partnerskaber kan gå til tingene på nye måder, og være med til at skabe en forandring. Jeg tror på, at med den tilgang til partnerskaber med stærke foreninger, et stærkt Landbrug & Fødevarer og eksterne interessenter, kan være med til at gøre en forske, siger Torben Povlsen.

Men vil der komme en anden linje med dig som viceformand end med Thor Gunnar Kofoed?

- Jeg vil spille en aktiv rolle ind i formandskabet, som jeg har stor respekt for. Desuden kan jeg bidrage til, at den linje, der er lagt ud af hovedbestyrelse, forretningsudvalg og formandskabet, er den linje, der bliver fulgt, siger han.

Fra Torben Povlsen lyder det, at bliver han viceformand er han klar på at bruge ”alle de ressourcer, som han har til rådighed” for, at Danmark kommer konstruktivt gennem den grønne omstilling af landbruget, som lige nu fylder ekstremt meget i den politiske debat.

- Vi skal have leveret på landbrugspakken fra sidste år, og på vandplanerne.

Men du svarede ikke rigtigt. Kommer der en anden profil med dig som viceformand end med Thor Gunnar Kofoed? 

- Jeg vil arbejde for, at der kommer et stærkere samarbejde mellem landbruget i form af vores foreninger, selskaber og også på Axelborg blandt de stærke folk, der arbejder der. Jeg kommer ikke til at gå ind i en snak om, hvad Thor leverer og har leveret. Jeg har stor respekt for det arbejde, som han har leveret. Jeg er en anden profil, og jeg vil glæde mig til det, hvis jeg kan være med til at påvirke dansk landbrug i en positiv retning, siger Torben Povlsen.

Faktaboks

Torben Povlsen

  • 56 år og driver sit landbrug fra Frederikshøj ved Nyborg med traditionel planteavl og skovbrug på 265 ha med korn, frø og raps.
  • Soholdet er på 800 søer med produktion af 30 kgs. grise til fast dansk aftager.
  • På bedriften er der tillige energiproduktion fra en vindmølle, og hustruen Annette driver Frederikshøj B&B med udlejning af værelser og festlokaler fra bopælen.
  • Sammen har de Andreas på 24 år, der læser arkitektur og design i Aalborg, og Tobias på 19 år, der er i gang med EUX-landbrug på Dalum landbrugsskole.
  • Torben Povlsen er bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, Velas samt formand for L&F Centrovice og Odense Fjord Samarbejdet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Torben Povlsen

Emneord

Delegeretmøde 2022

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle