Fynsk gods vinder pris: "Tingene skal gøres på den rigtige måde – hver gang"

Dette års arbejdsmiljøpris går til Hverringe Gods, og prisen blev overrakt på delegeretmøde i Herning onsdag.

"Vi vil gerne levere det bedste stykke arbejde ude i marken og det bedste over for hinanden".

Citatet er fra godsforvalter Rune Gjengedal på Hverringe Gods på Østfyn, og det indkapsler meget præcist den atmosfære og tilgang til at have en tryg og sikker arbejdsplads, som er baggrunden for, at han sammen med de 11 medarbejdere og godsejer Niels Iuel Reventlow modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017.

Prisen uddeles af Seges, i år for 19. gang. Det sker i samarbejde med en række sponsorer, og prisen går til en landmand, der gør en ekstraordinær indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Ud over æren og anerkendelsen består prisen af en kontant præmie på 25.000 kr. Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, overrækker hæder og præmie.

Seges’ arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino udgør sammen med en arbejdsmediciner og formanden for Landbrugets Arbejdsmiljøudvalg dommerkomiteen, der kårer vinderen af Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

På den rigtige måde hver gang

Det blev i år altså det historiske gods på Østfyn, som nævnes første gang tilbage i 1350. Godset drives med en omfattende planteproduktion, primært frø, og har i alt et samlet areal på 1.280 hektar.

"På Hverringe Gods har de fat i noget helt grundlæggende rigtigt, når det handler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Tingene skal gøres på den rigtige måde – hver gang. Det er en selvfølge, at man har adgang til og bruger de rigtige værnemidler. Og så holder man hele tiden fokus. For eksempel forestår leder og arbejdsmiljørepræsentant en gang i kvartalet en sikkerhedsrundering på hele bedriften. Det er helt klart med til at fastholde opmærksomheden om, hvor vigtig sikkerheden er", siger Helle Birk Domino.

Da det nye maskinhus og værksted skulle bygges, var sikkerheden tegnet ind fra de første skitser.

Den tredje vej: Er der en vej mellem økologi og konventionel dyrkning?Mark 7. december · 13:48

Af konkrete tiltag kan for eksempel nævnes, at udstyr til de forskellige maskiner er samlet i pallekasser, så de er lige til at løfte ned.

Kemikalierne er placeret for sig selv, og det kræver den rigtige adgangsbrik at få adgang. Der er både svejseudsugning og udsugning af udstødningsgas i maskinhuset og masser af lys både ude og inde, så det er let at orientere sig.

"Alle medarbejdere har et skab både i frokoststuen og i maskinhuset. Og som en fin detalje er der varme i, så hvis man sætter sine våde støvler ind om aftenen, er de tørre, når man møder ind igen", siger Helle Birk Domino.

"Der er en synlig ledelse med fokus på dialog og åbenhed. Det er tydeligt, at man vil hinanden det godt, og at der er plads til forskellighed. Det er utrolig vigtigt i forhold til at skabe et godt og trygt psykisk arbejdsmiljø, så også på den front er Hverringe Gods en meget værdig vinder af prisen", siger Helle Birk Domino.

Fælles cadeau

Godsejer Niels Iuel Reventlow glæder sig over prisen, som han ser som en fælles cadeau til hele holdet omkring Hverringe Gods.

"Det er jo en rejse at skabe fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Og jeg er rigtig glad for, at vi er lykkedes så godt med det, at vi modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris. Vi vil have en arbejdsplads, der på én gang er sikker, men også effektiv. De to ting kan fint gå hånd i hånd", fastslår Niels Iuel Reventlow, der som en del af sin ledelsesfilosofi har, at gældende regler bare skal overholdes.

"Vi bruger ikke tid på at snakke om, hvorvidt regler om sikkerhed og arbejdsmiljø er rimelige eller ej. Vi overholder dem bare. Det er den eneste rigtige måde at arbejde på, synes jeg, for så er der rene linjer, og alle ved, hvordan vi gør. Er der så regler, vi synes skal laves om, så arbejder vi politisk for det, men så længe de gælder, så følger vi dem", fastslår Niels Iuel Reventlow.

Emneord

video

Mere om temaet

Faktaboks

  • Hverringes landbrugsvirksomhed består af de tre hovedgårde Hverringe, Broløkke og Bøgebjerg samt en række mindre ejendomme, samlet areal med ager og eng 1.280 ha. 
  • Godsets landbrugsjorder strækker sig langs Storebælts kyst. Den nuværende produktion er præget af en stor frøproduktion, men man arbejder hele tiden med at finde og udvikle nye afgrøder, som trives på Hverringe. 
  • Der anvendes de nyeste teknikker inden for afgrødepleje/etablering i forsøg på at optimere afkast, kvalitet og minimere miljøbelastningen. Landbrugsvirksomheden omfatter desuden pasningsaftaler, køb/salg og maskinstationsdrift. 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu