Gårdejer stiller op til DS-bestyrelse: Vil tættere på L&F

Esben Skøtt er kandidat til bestyrelsen i Danske Svineproducenter.

Gårdejer Esben Skøtt, Brabæk ved Christiansfeld, meddeler i en pressemeddelelse, at han er kandidat til bestyrelsen for Danske Svineproducenter ved valgene på generalforsamlingen onsdag denne uge.

Her afholdes generalforsamlingen i forbindelse med Nutrifair i Fredericia.

Esben Skøtt meddeler, at han blandt andet stiller op til bestyrelsen for at få Danske Svineproducenter med i samarbejdet i Landbrug og Fødevarer Svineproduktion igen.

Danske Svineproducenter trak sig ud af Videncenter for Svineproduktions bestyrelse, i dag Seges Svineproduktion, i forbindelse med uenigheden om organisering og af avlsarbejdet i Danavl.

"Den beslutning har jeg hele tiden været uenig i", siger Esben Skøtt.

"Jeg er af den opfattelse, at vi der arbejder som professionelle danske svineproducenter skal stå sammen i den samme politiske organisation for at sikre den optimale interessevaretagelse for branchen".

"Jeg er overbevist om, at vi kan sende politikerne de klareste budskaber om vore rammevilkår vedr. for eksempel miljølovgivning, dyrevelfærd, husdyrsundhed og klima, når vi taler som en samlet dansk svineproduktion".

"En stemme på mig ved valget, vil være en stemme for at samle den politiske indflydelse i én stærk organisation med stærkest mulige politiske interessevaretagelse", slutter Esben Skøtt.

Danske Svineproducenter meldte i august, at de igen bakkede op om det nye DanAvl. Dengang spurgte Landbrugsavisen.dk, om det betød, at organisationen ville vende tilbage til VSP-bestyrelsen.

"Ej, det vil jeg sige: Det har ikke noget med det her at gøre. Vi trak os, fordi vi ikke var tilfredse med den udvikling, dannelsen havde, og hvis vi skal ind igen, så er det en helt anden beslutning. Der sidder ni producenter i VSP, og jeg ved ikke, om de har et ønske om, at de gerne vil have os ind, men det har ikke været en diskussion, vi har haft i landsbestyrelsen. Det har ikke været en del af diskussionen om denne beslutning", svarede Henrik Mortensen dengang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle