Gødningsselskab er ved at have rystet storbrand af sig: Laver største plus siden 2013

Dan Gødning anslår at storbranden på havnen i Fredericia har kostet gødningsselskabet omkring 100 mio. kr. de sidste fem år.

Dan Gødning har nu for alvor cementeret, at virksomheden er ved at være videre efter den store brand på havnen i Fredericia i 2016.

Det viser selskabets seneste regnskab, hvor overskuddet nåede op på 7,8 mio. kr. i 2020. Det er en stigning på over 400 procent i forhold til 2019, hvor overskuddet til sammenligning lød på 1,5 mio. kr.

Faktisk er resultatet på 7,8 mio. kr. det højeste overskud, som Dan Gødning har opnået i otte år, altså siden 2013, hvor overskuddet lød på 8,0 mio. kr.

"Det er et pænt resultat, men der er ikke så meget hokus pokus i det. Den primære grund er at vi begynder at komme af med de omkostninger, der var forbundet med branden i 2016", forklarer direktør hos Dan Gødning Kenneth Frederiksen.

Dan Gødning, der som navnet antyder producerer gødning og andre næringsstoffer til landbruget, opnåede i 2021 en omsætning på 32,08 mio. kr. mod 31,96 mio. kr. 

Bag Dan Gødning står Brdr. Ewers, DLG og Danish Agro.

Koster stadig 

Branden på havnen i Fredericia i februar 2016, hvor 2.750 ton kvælstof løb ud i Lillebælt, har i flere år sat et markant aftryk på Dan Gødnings regnskaber. Ifølge Kenneth Frederiksen har branden kostet selskabet omkring 100 mio. kr.

Af det seneste regnskab fremgår det, at det i 2020 har kostet Dan Gødning 2,4 mio. kr. til blandt andet etablering og vedligehold af afværgepumpning af spildevand, rådgivning og advokatomkostninger, hvoraf sidstnævnte har været langt den største post.

"Vi har stadig, og vil også det kommende år have især lageromkostninger og øgede logistikomkostninger. Nu er vi ved at bygge vores nye lager, og det er klar her i 2021, så også i 2021 vil man kunne se påvirkning af branden. Det er en lang proces", siger Kenneth Frederiksen.

Det var nødvendigt at bygge nyt siloanlæg på havnen i Fredericia, hvor der er skudt seks nye tanke frem. Samlet set løber investeringen op i 50 mio. kr., hvor Dan Gødning især satser på flydende gødning.

"Flydende gødning har store miljømæssige og klimamæssige fordele, derfor er den overordnede tanke med at bygge der her anlæg også at investere videre i den forretning", siger Kenneth Frederiksen.

Genopbygningen af Dan Gødnings tankanlæg på havnen i Frederícia startede i december 2019, og de første tanke stod færdig i vinteren 2020. Dan Gødning har de sidste fem år lejet sig ind forskellige steder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle