Gør løbegården til øko-svin attraktiv med halvtag og rodemateriale
Udearealerne til øko-slagtesvin bliver ikke brugt ud fra hensigten.

Til økologisk produktion af slagtesvin kan løbegården med fordel udstyres med delvist halvtag samt  tildeling af fx rodemateriale og grovfoder. Det vil gøre det mere attraktivt for grisene at bruge løbegården.

Sådan lyder konklusionen på et notat fra Aarhus Universitet, der er udarbejdet på bestilling fra Landbrugsstyrelsen på baggrund af at udearealerne ikke bliver brugt ud fra hensigten. Det skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

I nutidens økologiske praksis opdrættes langt hovedparten af slagtesvin – mere end 90 procent i Danmark - i stalde med adgang til løbegårde.

Berigelse kan øge slagtesvinenes brug af løbegårde

Det er dog et område, hvor der mangler undersøgelser med især storstier til hundredevis af svin, som tendensen i økologisk slagtesvineproduktion i Danmark går i retning af. 

Det forklarer seniorforsker Tine Rousing fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. 

Hun fortæller, at både litteratur og praksis indikerer, at såkaldt ikke-berigede løbegårde kun i begrænset omfang bruges af slagtesvinene udover til afsætning af gødning og urin. 

Derfor lever de heller ikke op til intentionen med løbegårdene.

"Men meget tyder på, at forskellige former for berigelse kan øge slagtesvinenes brug af løbegårde, og at det har flere gode afledte effekter", siger Tine Rousing.

Berigelse kan eksempelvis være tildeling af rodematerialer og grovfoder, der har den effekt, at det udover at øge grisenes brug af løbegårdene, også kan medvirke til at forbedre hygiejnen og reducere antallet af aggressioner blandt dyrene.

Ligeledes tyder undersøgelser på, at delvis overdækning af løbegårde kan tilbyde slagtesvinene skygge og læ.

Disse tiltag giver slagtesvinene et betydeligt mere differentieret udemiljø med bedre mulighed for udfoldelse af naturlig adfærd.

Flere funktioner i indretningen

Forskerne peger dog på, at ændringer i udearealet kan påvirke funktionen af indendørsarealet.

Overdækning, der vil tilbyde slagtesvinene læ og mulighed for termoregulering ved høje inde- og udetemperaturer, vil kunne have den effekt, at grisene også opsøger det overdækkede område for at afsætte gødning og urin, som de tillige muligvis vil søle sig i.

"Det kan være uhensigtsmæssigt, hvis det overdækkede område er tiltænkt andre funktioner", siger Tine Rousing og forklarer, at det er vigtigt, at man tænker en flerfunktionsløsning ind i indretningen af løbegårde til slagtesvin.

Konkrete anbefalinger til, hvordan indeareal og løbegård tilsammen kan øge dyrevelfærden for slagtesvinene, især i storstier, kniber det med, idet der mangler forskningsbaseret viden.

"Der er behov for systematiske undersøgelser under velkontrollerede forhold, hvor alle faktorer bliver taget med", siger Tine Rousing

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle