Gasbranchen: Biogas kan fortrænge fossil gas i 2035

Gasbranchen mener, at Danmark om 18 år kan producere så meget biogas, at det helt har erstattet den fossile gas.

100 pct. af gassen i Danmarks gasnet kan være grøn allerede i 2035. Det viser et notat, som gasdistributionsselskaberne, samlet i Grøn Gas Danmark, offentliggør tirsdag.

Madaffald, industriaffald og restprodukter fra landbruget bruges til at producere biogassen.

"Vores beregninger viser, at Danmark har mulighed for at blive det første land i Europa, der gør sig uafhængig af fossil gas. Den totale grønne omstilling af gasnettet er en reel mulighed. Det betyder, at de 55 mia. kr., vi som samfund har investeret i gasnettet, kan blive en vigtig brik i fremti­dens grønne energisystem", siger Carsten Jensen, adm. dir. i Dansk Gas Distribution, i en pressemeddelelse.

Fra 2014 til 2017 er der tilsluttet 21 biogas-opgraderingsanlæg til gasnettet – heraf et enkelt direkte til transmissionsnettet. Flere af de anlæg, som i dag bliver bygget, er 25 til 50 gange større end de biogasanlæg, som vi traditionelt har haft i Danmark.

AC Farming: Konkursboet kan gå glip af millioner 6. december · 15:18

Siden 2014, hvor den første grønne gas kom på gasnettet, har den ifølge organisationen reduceret Danmarks udledning af CO2 med 675.000 tons. Alene næste år vil den grønne gas i gasnettet reducere Danmarks udledning med 800.000 tons CO2.

"De seneste tre år er der blevet produceret mere grøn gas end de foregående 30 år. Det betyder, at andelen af grøn gas i gasnettet stiger, og næste år forventer vi, at 11 pct. af gassen vil være grøn. Dermed er vi allerede i dag det land i Europa, der har den største andel grøn gas i gasnettet", siger Carsten Jensen, Dansk Gas Distribution.

Ole Hvelplund, adm. dir. i Nature Energy, vurderer, at biogas fremover bliver billigere at producere.

"Der er aldrig blevet brugt så mange kræfter på at udvikle produktionen af grøn gas, som der bliver i dag. Vi ser en stigende professionalisering blandt producenterne, hvor både store og små anlæg har forøget produktionen. Vi ser, at nye organiske restprodukter bliver brugt i storskalaproduktioner, og producenterne forventer nye teknologispring i de kommende år. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvor meget vi kommer til at reducere omkostningerne med", siger Ole Hvelplund.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu