GEUS efterlyser langt bedre beskyttelse af grundvandet

Fuld beskyttelse af grundvandet vil kræve restriktioner på op til en femtedel af Danmarks areal, vurderer GEUS.

Hvis kvaliteten af det danske grundvand skal sikres på langt sigt vil det være nødvendigt at indføre restriktioner på mellem 9 pct. og 21 pct. af Danmarks areal.

Det vurderer adm. direktør Flemming Larsen og statsgeolog Claus Kjøller, begge GEUS, i et debatindlæg på netmediet Altinget.

De henviser til, at grundvandet ofte dannes adskillige kilometer fra vandboringerne – og dermed fra de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

F.eks. viser beregninger ved Egebjerg nord for Horsens, at grundvandet her dannes op til 10 km fra indvindingsboringerne.

 

BNBO ikke nok

Derfor sikrer indsatser som f.eks. politikernes aftale om gradvist at indføre sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, langt fra en fuld beskyttelse af grundvandet, vurderer Flemming Larsen og Claus Kjøller.

»Det er en god aftale, som vil kunne sikre en vis beskyttelse af grundvandet. Men vi må desværre komme malurt i bægeret, idet vores grundvand kan komme til vandboringerne fra store afstande, som ligger uden for BNBO«.

 

I Hovedstadsområdet vil en fuld beskyttelse af grundvandet ifølge GEUS forudsætte, at mellem 35 og 60 pct. af det samlede areal beskyttes.

I Region Nordjylland vil det være mellem 5 og 15 pct. af det samlede areal.

BNBO-områderne, som er udpeget i dag, udgør under én pct. af Danmarks areal.

 

Kulfiltre og analyser

Uanset hvad vil der i en årrække frem være rester af pesticider i grundvandet mange år frem på grund af fortidens synder, understreger de to.

Derfor kan yderligere restriktioner ikke stå alene men bør kombineres med vandrensning med kulfiltre de steder, hvor man ikke kan fortynde sig ud af problemerne.

Flemming Larsen og Claus Kjøller ser desuden frem til, at der tages nye analysemetoder i brug.

I dag analyseres vandprøver af grund- og drikkevand målrettet for udvalgte stoffer.

Men nye metoder vil inden længe gøre det muligt at screene vandprøver for stort set samtlige pesticider.

»Det kræver politiske beslutninger, hvis vi fremover skal kunne sikre, at det danske grundvand har så god en kvalitet som muligt, og det haster med at komme i gang«, skriver Flemming Larsen og Claus Kjøller i debatindlægget på Altinget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle