Gjerding: »Selv jeg har glyphosat i mig«

Skal glyphosat forbydes?

»Ja. Jeg er bekymret for, at det kan være kræftfremkaldende. Selv jeg har glyphosat i min krop, selv om jeg næsten kun spiser økologisk«.

Skal der mere økologi i børnehaverne?

»Yes, gerne 100 procent økologi i børnehaver og vuggestuer. De skal ikke udsættes for sprøjtegiftrester. Vi ved ikke nok til at kunne sige, at det er ansvarligt. Børn udsættes for luftforurening, plejeprodukter og meget andet. Maden skal være fri for gift«.

Skal EU-støtten væk?

»Jeg så meget gerne, at den direkte hektarstøtte afvikles. Den er konkurrenceforvridende i forhold til ulande. Jeg så gerne en mere målrettet støtte til de goder, landbruget kan levere på natur, klima og miljø«.

Skal store og små have samme vilkår for EU-støtte?

»Ja, det ser jeg meget vel. Jeg ser gerne større mangfoldighed. Bedrifter må gerne være store, men der skal også være plads til de små og dem, der giver større diversitet«.

Skal halekupering høre helt op?

»Ja. Det er uacceptabel dyrevelfærd. De skal have acceptable vilkår, så de ikke bider haler«.

Er landbrugets antibiotikaforbrug for højt?

»Alt for højt. Det er, fordi dyrevelfærden ikke er i orden i konventionelle svinestalde. Fravænningsalderen er for lav, og de har for lidt plads og halm og kommer ikke ud«.

Skal mere landbrug laves om til natur i Danmark?

»Et stort rungende ja«.

Skal der tages jord ud af drift for at nå målene i vandområdeplanerne?

»Det er indiskutabelt, at de skal opfyldes, men man skal tænke på en begavet måde. Måske kan man dyrke noget andet. For eksempel udlæg til græs og græssende dyr«.

Skal fosforudledningen ned?

»Ja, vi skal tage vores fosforproblematik alvorligt og recirkulere, så vi også har fosfor til at dyrke mad om 30 år«.

Vil du være med til at afskaffe pesticidafgift og jordskatter?

»Nej. Ikke pesticidafgifter. Jordskatter står heller ikke på min dosmerseddel lige umiddelbart«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle