Glæde i landbruget: Håb om flere agronomer på vej

Det glæder Lars Hvidtfeldt, viceformand for L&F, at de traditionelle agronomuddannelser på Frederiksberg har øget optaget.

Rådgivningsfirmaerne tørster efter friske rådgivere. Endda i så høj grad, at en rådgivningschef tidligere har klaget over, at de konkurrende centre går på medarbejderhugst.

Derfor er det glædeligt, at fødevareuddannelserne i år har øget optaget, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

"Vi skal være glade for i erhvervet for, at der er en hel masse, der vælger at gå på Landbohøjskolen og tilsvarende uddannelser på Aarhus Universitet, for det er her, vi skal rekruttere vores kommende konsulenter fra," siger Lars Hvidtfeldt.

De klassiske agronomuddannelser - husdyrvidenskab, jordbrugsøkonomi og naturressourcer - har optaget 216 på bachelorstudiet i år. Det er otte flere end sidste år.

Også andre fødevarevirksomheder savner specialister, eksempelvis mejerierne. På de fleste uddannelser med relation til fødevareerhvervet er optaget steget. Undtagelserne er dog Agrobiologi i Aarhus og Veterinærmedicin - dyrlægestudiet - som begge er gået lidt tilbage.

Der er stadig ledige pladser på Husdyrvidenskab, Naturressourcer og Agrobiologi.

"For at flytte erhvervet fremad, så er det vigtigt med dygtige konsulenter og forskere. Vi skal have nogle i forreste frontlinje sammen med landmanden, men også nogen, der kan udvikle fremtidens foderstrategier og lignende," siger Lars Hvidtfeldt.

Stort fald på svineprisenSvin 14. december · 14:20

Mange rådgivere nærmer sig pensionsalderen, og jo længere væk man kommer fra de større byer, jo sværere er det at fylde de tomme stole, er oplevelsen hos L&F. Det gælder ikke mindst på plantesiden og økonomisiden, ligesom specialister med digitale kompetencer er efterspurgt over hele linjen.

Rådgivningscentrene samlet i DLBR har ført kampagne for at få flere til at gå agronomvejen, og det glæder viceformanden i Landbrug & Fødevarer, at det tilsyneladende har givet pote.

"Der er brug for flere konsulenter, og jo længere væk vi kommer fra de større byer, jo større er udfordringen med at rekruttere. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad vi kan tilbyde i landbruget," siger Lars Hvidtfeldt.

Han pointerer, at landbruget er i skarp konkurrence med mange andre erhverv om de samme grupper af naturvidenskabelige dimittender. Derfor er det vigtigt, at fødevareklyngen kan tilbyde attraktive jobs, siger han.

Landbrugsavisen.dk ville gerne vide, hvilke kandidatretninger de bacheloruddannede har valgt at søge videre til, men det har ikke været muligt at få tallene grundet sommerferie.

Optag

Antal optagne på udvalgte akademiske uddannelser af relevans for jordbrugs- og fødevareområdet (bachelor).

Universitet/Uddannelse

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

Fødevarer og ernæring

121

102

107

114

118

92

Husdyrvidenskab

71

70

74

70

70

70

Jordbrugsøkonomi

55

49

53

50

42

45

Naturressourcer
(planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi)

90

89

85

74

74

68

Biokemi

122

119

127

125

125

124

Biologi – bioteknologi

69

67

71

80

75

75

Nanoscience

55

52

68

65

57

43

Veterinærmedicin

181

185

183

182

185

185

Aarhus Universitet

 

 

 

 

 

 

Agrobiologi
 

Jordbrug, fødevarer og miljø

41

43

44

35

31

 

 

26

Molekylærbiolog

83

88

91

96

100

100

DTU

 

 

 

 

 

 

Civilingeniør (Miljøteknologi: Vand, bioressourcer og miljømanagement).

60

60

60

59

55

48

Civilingeniør ((Bioteknologi)

69

69

63

66

66

63

Diplomingeniør Fødevaresikkerhed og Kvalitet (ikke oprettet)

33

 

 

 

 

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu