Glæder sig over afgørelse: Minivådområde må alligevel godt ligge inden for strandbeskyttelseslinje 

Det var en vigtig sejr for landbruget og miljøet, lyder det fra VKST, da Miljø- og Fødevareklagenævnet lige inden jul kom med en afgørelse i en sag om etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelselslinjen. Landmanden må gerne lavet et minivådområde tæt på kysten.

En landmand på Lolland må alligevel godt etablere et minivådområde, selvom det ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet frem til i en afgørelse lige inden jul.

Det oplyser VKST i en pressemeddelelse.

Minivådområdet skulle ligge inden for strandbeskyttelseslinjen, fordi det var der, det havde størst effekt og bedst placering. Men det ville Kystdirektoratet ikke være med til.

Strandbeskyttelses-linjen

  • Formålet med beskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.
  • Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden - i sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre.  

Kilde: Kystdirektoratet

Og det til trods for, at lige inden på den anden side af skellet ind til naboen lå et andet minivådområde. Naboen havde nemlig fået dispensation på trods af, at den ejendom også ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Men denne gang sagde Kystdirektoratet altså nej.  

Det fik landmanden til at påklage afgørelsen i samarbejde med både Seges og oplandskonsulent Mikael Samsøe fra VKST: 

- Det er jo absurd, at man ikke behandler folk ens, der var absolut inden grund til ikke også at give dispensation denne gang, siger oplandskonsulent Mikael Samsøe, der har hjulpet med både ansøgning og klage.

Ifølge VKST er en anden årsag til, at Kystdirektoratet ikke ville give dispensation, at minivådområder er tekniske anlæg, og det ville være et ”fremmedelement i landskabet” – et argument, som Mikaels Samsøe ikke giver meget for: 

- Det er et område, hvor der er både er vindmøller, diger, gravede kanaler, pumper og sluser, så hvordan et minivådområde, der mest af alt ligner en sø kan skæmme landskabet, det er der ingen der forstår, og det er også en af årsagerne til, at afgørelsen blev påklaget, siger oplandskonsulenten, der har søgt om tilladelse til 92 minivådområder gennem de sidste fem år. 

Enig med klager

Og afgørelsen viser, at Miljø- og Fødevarenævnet er enige med Mikael Samsøe, for nævnet skriver i afgørelsen, at der allerede er såkaldte tekniske installationer i området, så derfor er et minivådområde, der i øvrigt er placeret bag et dige, ikke ødelæggende for landskabet. 

Med afgørelsen er det også slået fast, ifølge VKST, at minivådområder har en vigtig samfundsmæssig værdi fordi det er et miljøforbedrende tiltag, der både renser fosfor og kvælstof fra, inden drænvandet løber ud i kystvandet. 

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi har været nødt til at klage over Kystdirektoratets afgørelse, men når der kommer så åbenlyst forkert sagsbehandling som den, vi så i dette tilfælde, så er vi klar til at tage kampen, siger Mikael Samsøe. 

Ikke nyt

Problemet med etablering af minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen er langt fra ny, og det er heller ikke første gang, at klagenævnet har omstødt afslag til minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen. Det skete også i 2021 hos den lollandske godsejer Harald Krabbe.

VKST har også tidligere haft foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hvor netop problematikken omkring etablering af minivådområder inden for kystbeskyttelseslinjer var på dagsordenen.

Derfor glæder det VKST’s formand Torben Hansen, at der er nu også er kommet en juridisk afgørelse, der går landbrugets og miljøets vej: 

- Det er godt nyt. For der er alt for mange gode projekter om etablering af minivådområder, der strander på, at myndighederne ikke giver dispensationer. På den ene side bliver vi bedt om at reducere kvælstof og lave minivådområde, men på den anden side så kan vi ikke få selv de mest åbenlyse dispensationer, siger Torben Hansen og der håber, at de mange sager, hvor landbruget har fået medhold, forhåbentlig giver endnu flere lyst til at lave et minivådområde: 

- Som erhverv har vi brug for at vise, at vi kan og vil lave tiltag, der reducerer kvælstof. Der er brug for alle de minivådområder, der overhovedet kan etableres, lyder det fra Torben Hansen.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle