Glyphosat-forlængelse er en stor sejr – for landbruget og for videnskaben

L&F-handlingsplan for ansvarlig brug har været med til at få Danmark til at støtte fornyet godkendelse. Der er grund til at glædes over, at skræmmekampagne mod stoffet ikke lykkedes.

Af Torben Hansen, formand for L&F Planteproduktion

Det er pokkers svært at bevise, at noget er ufarligt. Ja, i videnskabelig metode er det faktisk næsten umuligt. Og selv om glyphosat i både EU-regi og i andre organer har fået prædikatet, at det er sikkert at bruge, så var det langt fra en givet sag, at vi fik en fornyet godkendelse igennem.

Derfor var jeg også en meget glad mand, da jeg fredag for fjorten dage siden fik besked om, at EU-Kommissionen har sagt god for en ny 10-års forlængelse. Der er lidt flere restriktioner, end det tidligere har været tilfældet, men de er til at arbejde med. Og de skal slet ikke skygge for, at det er en meget vigtig sejr.

Vi har bidraget

Den kan vi glædes over, og vi kan også godt være tilfredse med den måde, vi selv har bidraget til at Danmark støttede fortsat brug.

L&F har med vores glyphosathandlingsplan haft fokus på at reducere forbruget mest muligt, samtidigt med at vi stadigt bruger det supereffektive stof i det nødvendige omfang fx til bekæmpelse af rodukrudt som kvik og tidsler.

Dermed har vi sendt et stærkt signal til politikerne om, at vi tager bekymringen for stoffet alvorligt. Også selv om vi - på baggrund af de videnskabelige analyser - ikke deler den. Vi har fået positive tilbagemeldinger på handlingsplanen fra mange interessenter, og det er min klare overbevisning, at vores aktive tilgang til at vise ansvarlighed har haft stor indflydelse på den politiske vurdering i Danmark. Det kan vi kun være meget tilfredse med, og det kan kun lykkes, fordi vi som sektor står sammen.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig tankevækkende, at der i det hele taget blev skabt usikkerhed om fornyelsen. EFSA, den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, har gennemført den mest grundige analyse af et pesticid nogensinde.

Men det er altså ikke nok for nogle. Det er åbenlyst, at glyphosat er blevet en central kampplads for grønne organisationer og politikere, hvor det er legitimt at se bort fra alle videnskabelige konklusioner.

Restriktioner er ikke lagt fast

Fornyelsen kommer dog som nævnt ikke helt uden restriktioner, som imidlertid ikke er lagt helt fast endnu. Det kommer formentligt til at dreje sig om forbud mod høsthjælp og bufferzoner om vandløb. Forbuddet mod høsthjælp er jo allerede indført i Danmark, men det er stadig muligt at anvende glyphosat til ukrudtsbekæmpelse før høst.

Bufferzoner om vandløb kan potentielt ramme mange hektarer. Det kommer an på, om det skal være om alle vandløb, og hvor store bufferzonerne skal være. Jeg vil forvente, at bufferzonernes størrelse bliver baseret på en faglig og ikke en politisk vurdering, så der tages hensyn til de afdriftsreducerende metoder og teknologier, som vi bruger.

Vi stiller os skeptiske for tiltaget, da det vil få store økonomiske konsekvenser uden nogen nævneværdig miljøeffekt, men det er altså noget, som vi har til gode at se forslag til udmøntning af

Det vigtigste er dog, at vi fortsat kan bruge glyphosat til ukrudtsbekæmpelse. Konsekvenserne ved et forbud ville have været meget alvorlige. SEGES Innovation har estimeret tabet til 1,9 mia. kr. om året.

Den fornyede godkendelse er en sejr for vores faglige og politiske arbejde, og det er en sejr for en videnskabelig tilgang over grøn populisme.

Jeg er rigtig glad for begge dele.

Tak til alle der har ydet et bidrag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle