God idé, mener formand: Særlige konsulenter skal sætte skub i lavbundsindsats

Landbrugsaftalen afsætter penge til nye udtagningskonsulenter, som skal hjælpe med at få sat skub i udtagning af 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorde. 

"Det er jeg bare helt vildt glad for"!

Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening, glæder sig over et lille del-element i landbrugsaftalen, som imødekommer et behov, Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune netop har peget på:

I landbrugsaftalen er det fastsat, at der i årene 2022-2027 vil blive afsat 10 mio årligt til at finansiere et hold af "udtagningskonsulenter".

De skal, i stil med oplandskonsulenterne, som hjælper med minivådområder, hjælpe lodsejere og landmænd med at få samarbejde og teknikaliteter til at spille, når lokale lavbundsprojekter skal løbes i gang.

"Jeg tror, det er sådan noget, der skal til for at lette processen, så der kommer til at ske noget", siger Henrik Nielsen.

Mangler en milliardær

Henrik Nielsen og Østjysk Landboforening har længe, sammen med bl.a. Hedensted kommune, forsøgt at få et projekt med multifunktionel jordfordeling og udtagning af lavbundskord op at stå i et område ved As Vig, men er kørt fast i firkantede regler og bureaukrati.

Derfor vil konsulent-bistand være meget velkommen.

Men det løser dog langt fra hele problematikken, mener Henrik Nielsen.

"Vi mangler en Joachim von And, der kan komme med nogle 'startpenge'  til at opkøbe noget god jord i et område, hvor der skal handles og byttes jord, for at få taget den lave jord ud. De penge er jeg ikke sikker på, findes i landbrugsaftalen", siger Henrik Nielsen.

Skal møde minister

Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune har fået løfte om et møde med fødevareminister Rasmus Prehn i december.

Her vil parterne bag jordfordelingsprojektet i As Vig fortælle om de mange barrierer, de har mødt, og som indtil videre har betydet at projektet ikke har kunnet gennemføres.

Barrierer, som de mener skal afhælpes, hvis landbrugsaftalens storstilede ambition om, at en stor del af landbrugets klimaindsats skal løftes gennem udtagning af 100.000 hektar lavbundsjord, skal lykkes.

Også ekspertgruppe

Landbrugsaftalen rummer dog flere konkrete tiltag:

Udover udtagningskonsulenterne skal der  nedsætte en ekspertgruppe for lavbundsjorder.

Ekspertgruppen skal bestå af eksperter og 'personer med kendskab til de konkrete udfordringer', og der skal også nedsættes en task-force og en følgegruppe med deltagelse af bl.a. L&F, DN og KL.

I landbrugsaftalen er der enighed om attilføre i alt 2 mia. kr. i 2023-2024 i statslige midler til lavbundsindsatsen. 

Faktaboks

Jordreform

 • I Landbrugsaftalen fremgår det, at aftaleparterne ønsker at gennemføre en jordreform, som skal nedbringe udledningen af CO2 fra jorder og skove.
 • Der skal udtages og vådgøres 'så mange lavbundsjorder som muligt'.
 • Det er parternes ambition, at der skal udtages 100.000 ha lavbundsjorder inkl. randarealer.
 • Aftaleparterne er også blevet enige om at nedsætte en ekspertgruppe for lavbundsjorder. Ekspertgruppen skal bestå af eksperter og 'personer med kendskab til de konkrete udfordringer'.
 • Ekspertgruppen skal i 2023 komme med konkrete anbefalinger til realisering af ambitionen.
 • Der afsættes 9 mio. kr. til ekspertgruppen. 
 • I tilknytning til ekspertgruppen etableres en task-force samt en følgegruppe med deltagelse af blandt andet Landbrug & Fødevarer, KL og Danmarks Naturfredningsforening.
 • Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2022-2027 til udtagningskonsulenter.
 • For at understøtte lodsejernes incitament til udtagning af lavbundsarealer igangsættes der i 2022 et udvalgsarbejde for at afdække mulighederne for en modernisering af ammoniakreguleringen som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. 
 • De to organisationer inddrages sammen med KL i udvalgsarbejdet, der skal afrapportere til aftaleparterne primo 2023. 
 • Parterne er enige om at tilføre i alt 2 mia. kr. i 2023-2024 i statslige midler til lavbundsindsatsen. 

Emneord

Landbrugsaftale 2021

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle