Gode høstresultater i bælgplanter til konsum

Af Jesper Fog-Petersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Der har i år været et større antal landsforsøg med velegnede sorter af ærter, hestebønner, linser og kikærter til konsum. Resultaterne fra forsøgene er nu foreløbig opgjorte, og generelt blev der opnået rigtig høje udbytter i forsøgene. Det stemmer overens med høstudbytterne for vårsæden i størstedelen af landet i år.

Sorterne i de forskellige bælgplanter er valgt for at repræsentere forskellige typer, farver og gode smage samt baseret på erfaringer fra tidligere.

Resultater for hestebønner og ærter

For hestebønner lå udbytterne i gennemsnit mellem 40,2 og 43,4 hektokilo/hektar med Lynx som den højst ydende sort. For ærterne var variationen væsentligt større med gennemsnitudbytter mellem 37,7 og 58,0 hektokilo/hektar med Greenway som markant højstydende i år, hvor den lå under gennemsnittet sidste år.

Som det oftest ses med proteinindholdet, har de højest ydende sorter ofte lavere indhold af protein end sorterne med lavere udbytte. Det skyldes til dels en fortyndingseffekt af det protein, som er til rådighed. Det ses for eksemåpel også i højtydende hvedesorter.

Linser og kikærter havde god sæson

De mere varmekrævende linse- og kikærtesorter var placeret på to lune og tørre lokaliteter - Lolland og Bornholm.

Udbytterne i linser lå på mellem 25,6 og 36,5 hektokilo/hektar (tallene er ikke korrigeret for vandprocent og renhed). Her var de sorter, som er forædlet i Canada, klart i top udbyttemæssigt. Sorten Marbel klarede sig i gennemsnit bedst efterfulgt af sorterne Flash, Asterix og Coral, men der var stor forskel på, hvilke sorter der klarede sig bedst på lokaliteterne.

Kikærterne kunne høstes væsentligt tidligere end i sidste års forsøg, og her lå udbytterne på 30,2-33,3 hektokilo/hektar (tallene er ikke korrigeret). Der var desværre kun 4 kikærtesorter med i afprøvningen på grund af leveringsproblemer af udsæd. Sorterne Elixir og Amorgos klarede sig bedst på Bornholm, mens Flaminco klarede sig bedst på Lolland.

For linserne blev effekten af senere såning i forhold til ukrudtsbekæmpelse og udbytter også afprøvet, da en af de mest tabsgivende faktorer i forhold til udbyttet netop er svag konkurrenceevne over for ukrudt. De foreløbige opgørelser viser, at der i år er en lille tendens til, at udbyttet stiger ved senere såning, og at der er en smule mindre to-kimbladet ukrudt. Det var modsat sidste år - og forskellene er minimale, så det er svært at komme med konkret vejledning ud fra resultaterne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.