Gode priser har hugget bremsen i for konkurser

Kurven over konkurser i landbruget er blevet knækket og falder med hjælp fra gode afregningspriser på svin og mælk. Og fremtiden ser også lys ud, vurderer erhvervsøkonomisk Chef hos Seges, Klaus Kaiser.

I oktober var der 13 konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Det viser den seneste opgørelse over konkurser som Danmarks Statistik har offentliggjort. 

I sidste måned, september, var der otte konkurser, og sammenlignet med samme periode sidste år er antallet stort set uændret, da der var 12 konkurser i oktober 2018.

Man skal dog vare varsom med at sammenligne på månedsbasis, og erhvervsøkonomisk Chef hos Seges, Klaus Kaiser, har derfor kigget på udviklingen i konkurser de seneste 12 måneder. Her har antallet af konkurser været nogenlunde uændret:

"Målt på årsbasis som løbende 12 måneder var antallet af konkurser nogenlunde uændret på 190", forklarer han, men påpeger et væsentligt fald i antallet af konkurser siden foråret.

Høje priser har betydet færre konkurser

Ud af de 190 konkurser på årsbasis inden for brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri, stammer de 179 fra landbruget.


Antallet af konkurser i landbruget fra 2009 - oktober 2019. Tal: Danmarks Statistik Graf: Klaus Kaiser

Som grafikken viser, har antallet af konkurser i landbruget har været støt stigende gennem 2018 - primært på grund af tørken og lave svinepriser, fortæller Klaus Kaiser.

"Men omkring foråret 2019 begyndte der at indtræffe et fald. Årsagen til vendingen er den kraftige prisstigning på svinekød, og også mælkeprisen har været stabil på et niveau, hvor de fleste mælkeproducenter er i stand til at skabe overskud", siger han.

Af grafikken fremgår det, at det netop er et fald i antal konkurser inden for svineproduktion og mælkeproduktion, der har fået det samlede antal konkurser i landbruget til at falde. Modsat har der været en stigning i antal konkurser inden for minkbranchen, som de senere år har været udfordret af meget lave priser på skind. 

Færre konkurser det næste år

Hvis man kigger fremad, tyder alt på, at det næste halve til hele år kommer til at byde på et kraftigt fald i antallet af konkurser, vurderer Klaus Kaiser.

"Målt som løbende 12 måneder ligger vi i øjeblikket i niveauet 190. Når vi betragter den økonomiske udvikling, vil vi med stor sandsynlighed ligge under 150 om et halvt års tid, og tendensen vil stadig være faldende", siger han.

Hovedårsagen er de høje svinepriser og fornuftige priser i de øvrige store driftsgrene, bortset fra mink. Men også minkbranchen ventes at nå bunden i 2020, hvorefter der sandsynligvis også sker en vending her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle