Gods tvunget i konkurs af kæmpe renteswap

Et af landets største økologiske landbrug, Vibygård Gods, er gået konkurs.

Et af landets største økologiske jordbrug, nemlig Vibygård Gods A/S på Sjælland er gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende, hvor hele tre selskaber i koncernen er meldt konkurs. Ørstedgård A/S, Arnakke Gods A/S og hovedselskabet Vibygård Gods A/S. Samlet omfatter de tre godser og storgårde næsten over 800 hektar på Midt og Nordvestsjælland, fremgår det af tilgængelige oplysninger.

"Vi er gået konkurs, det er rigtigt", fortæller majoritetsejer Mogens Jørgensen til landbrugsavisen.dk.

Enorm swap har tynget i årevis

Han ønsker i dag ikke at kommentere yderligere, da han var på vej til møde med sin advokat, andet end at han bekræfter, at årsagen til selskabernes konkurs er den swapaftale, som koncernen indgik helt tilbage i 2008.

Allerede sidste år kunne Landbrugsavisen.dk skrive, at swapaftalen på hele 99 mio. kr. var en alvorlig klods om benet for det store gods.  Fastrenteswappen, der havde en løbetid på 30 år til 4,3 procent i rente, har ifølge Mogens Jørgensen kostet over 50 mio. kr. i dens løbetid frem til starten af 2018.

Ifølge Vibygård A/S's seneste regnskab, som netop stammer fra 2017 og blev aflagt i marts 2018, endte årets underskud på 39 mio. kr. og fjernede dermed hele egenkapitalen i selskabet, der ellers havde en egenkapital på 39 mio. kr. ud af en balance på 120 mio. kr.

Selskabet skriver, at man på grund af swappen og krav om markant forhøjede bidragssatser på realkreditgælden var presset.

"Sammen med udløbet af afdragsfriheden på de underliggende lån har det betydet, at koncernen har indledt forhandlinger med Jyske Bank og Nykredit for at få en samlet løsning for finansieringen i koncernen. Forhandlingerne med Nykredit er afsluttet til koncernens tilfredshed, mens forhandlingerne med Jyske Bank fortsat er igangværende", lød det i marts 2018.

Samtidig forsøgte selskabet at samle flest mulige kontanter sammen med henblik på at indfrie de negative markedsværdier på swappen. Det indebar blandt andet at driften af de samlede jorder samt Arnakke gård blev overdraget til Christian Heslet Jørgensen.

Blev begæret konkurs allerede i oktober

Ifølge Statstidende blev begæringen om, at Vibygård Gods A/S skulle erklæres konkurs allerede fremsendt til skifteretten i Holbæk i oktober sidste år. Når denne så først blev afsagt i sidste uge - flere måneder senere - er det ret usædvanligt. Ifølge kurator i konkursboerne Christian Elmer fra Elmer Lund Sandager er der en  klar årsag.

"Der har været en proces ved skifteretten ved Holbæk om grundlaget for konkursen, samt en afgørelse ved Landsretten, som stadfæster, at betingelserne er opfyldt", forklarer han, dog uden at ville uddybe det nærmere.

Altså har Mogens Jørgensen forsøgt at forhindre konkursen ved at bestride, at der var grundlag for begæringen. Hvem der derimod har fremsat begæringen om, at konkursen skulle ske, kan Christian Elmer ikke udtale sig om, da han har tavshedspligt.

"Men baggrunden er et større kreditorkrav", siger han.

Hvad der skal ske i konkursboerne nu, kan Christian Elmer endnu ikke udtale sig om, da han først nu er ved at modtage dokumenter, aftaler med videre i sagen. Der er dog ingen reel landbrugsdrift i konkursboerne, idet denne ligger i andre selskaber, som Vibygård Gods A/S havde aftale med.

Opdateret kl. 14.54 med kommentarer fra kurator Christian Elmer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle