Godsejer får medhold i sag mod kommune om rensning af vandløb

To afgørelser fra klagenævn er gået godsejer Johan Koed-Jørgensens vej i sag mod Odder Kommune om rensning af Aakær Å. Afgørelserne kan blive principielle.

Godsejer Johan Koed-Jørgensen har fået et vigtigt rygstød i sagen mod Odder Kommune, hvor godsejeren har stævnet kommunen for 39 mio. kr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig i to afgørelser underkendt Odder Kommunes afgørelser i sag omkring manglende vedligeholdelse og oprensning af Åkær Å.

Den manglende oprensning har betydet væsentligt mere fosfor, der er begyndt at sprede sig til baglandet nær Aakær Gods.

"Nævnet har nemlig i sin begrundelse blandt andet fastslået, at Åkær Å også skal vedligeholdes i overens-stemmelse med den af myndighederne indgåede aftale om helhedsplanen for Aakær Gods", lyder det i en pressemeddelelse udsendt af godsets advokat Anker Laden-Andersen fra Hjulmandkaptain.

Han udtaler den forbindelse:

”Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele
Danmark, idet afgørelserne fastslår, at der består en pligt for kommunerne til at foretage oprensning og
dokumentere, at dette er sket. Afgørelserne fastslår også, at en kommune har pligt til at sikre klare og tydelige vandløbsregulativer og har en pligt til at være tydelige og klare i krav omkring retablering".

Godsejer Johan Koed Jørgensen udtaler:

”For Aakær Gods er den manglende vedligeholdelse af Åkær Å et stort problem. Aakær Gods har valgt at
bruge resurser på denne sag for at få fastslået kommunernes pligt til at foretage oprensning af vandløb og
sikre dokumentation herfor. Manglende oprensning af vandløb i overensstemmelse med de regulativer,
der gælder, er og har været et stort problem for det danske landbrug".

Advokat Anker Laden-Andersen udtaler yderligere:

”I forhold til den verserende retssag er Aakær Gods naturligvis tilfreds med, at nævnet fastslår, at vedligeholdelse af Åkær Å skal ske i overensstemmelse helhedsplanen for Åkær Gods".

Chefjurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtig Landbrug udtaler:

”Afgørelsen giver landbrugserhvervet vigtig medvind, fordi det slås fast, at det påhviler kommunen at
sikre, at vandløb administreres i overensstemmelse med vandløbsloven – det er altså ikke bredejerne,
der skal holde øje med om oprensningen foretages".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle