Godsejer og tidligere advokat er ny formand for Større Jordbrug

Linjen bliver stadig den samme for Sektionen for Større Jordbrug, når den tidligere formand Frederik Lüttichau giver stafetten videre til Christina Ahlefeldt-Laurvig.

Den nye formand for Sektionen for Større Jordbrug hedder Christina Ahlefeldt-Laurvig.

Det meldte udvalget ud onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, hvor det blev klart at den hidtidige formand Frederik Lüttichau stopper.

Christina Ahlefeldt-Laurvig har indtil nu siddet som næstformand, valgt ind på et frit mandat.

Christina Ahlefeldt-Laurvig, der tidligere har været kendt under navnet Christina Hage, erklærede sig allerede sidste efterår klar til at overtage formandsposten, hvis Frederik Lüttichau, der dengang stillede op til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer blev nødt til at stoppe.

Fortsætter linjen

Spørger man den nye formand, hvorfor hun skulle overtage, er svaret: 'flere ting'.

"Jeg havde allerede dengang bestyrelsens støtte til at overtage posten, og der har intet ændret sig. Jeg er fortsat klar til at overtage det ansvar", siger Christina Ahlefeldt-Laurvig til landbrugsavisen.dk.

Derudover ligger den nye formand sin linje tæt op ad den afgåendes:

"Vi har en række store sager, som målrettet regulering, den private ejendomsret og generationsskifte, for bare at nævne nogen som jeg fortsat er meget engageret i", siger den nye formand, der selv ejer Oreby og Berritzgaard Gods og har arbejdet som landbrugsfaglig advokat i 12 år.

"Vores medlemmer sidder på store mængder natur, og der falder vi løbende ind i diskussioner om privat ejendomsret og -dyrkningsret. Jeg overtager en organisation fuld af tradition, og der ændrer vi ikke væsentligt linje".

En sektion for de store jordbrug er berretiget 

Sektionen for Større Jordbrug er en del af L&F og følger også hovedorganisationens linje på klimadagsordenen i forhold til at sigte efter klimaneutralitet i 2050. Men det er vigtigt for den nye formand, at landbrugene også fortsat er rentable:

"Landbrugene skal fortsat være økonomisk bæredygtige forretninger - men selvfølgelig i pagt med resten af samfundet, og her tænker jeg eksempelvis på klimadagsordenen", siger hun.

Hun mener, at en sektion for kun en del af medlemmerne af L&F stadig er berettiget. 

"Det kan godt være, at vi ikke har flere tusind medlemmer, men vores medlemmer er ressourcestærke og ejer mange hektar. Vi ville nødigt være uden for L&F, men vi er også nødt til at lægge kant til. Det skal vi, for vi har ikke nødvendigvis altid samme holdning eller dagsorden. Men det er en del af min opgave at få de store landbrugs interesser frem", siger 43-årige Christina Ahlefeldt-Laurvig.

Men selvom Sektionen for Større Jordbrug har en del unikke medlemmer og medlemmer med bevaringsværdige bygninger, og medlemmer, der sidder på store mængder jord og natur, skal sektionen ikke være en eksklusiv klub.

"Det behøver ikke være en eksklusiv klub. Vi går ikke fra vores mærkesager, men nogle af sagerne er bredt favnende og betyder også noget for resten af landbruget. Så jeg håber, at vi fortsat kan have et tæt samarbejde med relevante parter inden for økologi, vandløb og skovbrug", siger Christina Ahlefeldt-Laurvig.

Cirka 40 procent af Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer har også husdyrbrug.

Faktaboks

Christina Ahlefeldt-Laurvig

  • Hun er 43 år, uddannet advokat og har arbejdet som advokat i landbruget i 12 år. Stoppede sidste år som advokat for at hellige sig sit bestyrelsesarbejde.
  • Tidligere kendt under navnet Christina Hage, men giftede sig i december med greve Ditlev Ahlefeldt-Laurvig, hvorfor hendes fulde navn nu er Christina Ditlev Ahlefeldt-Laurvig.
  • Overtog 1. januar 2016 cirka 1200 hektar landbrug ved Sakskøbing på Lolland efter sin far og onkel.
  • Hun ejer derved Oreby og Berritzgaard Gods, der driver planteavl, hvoraf 750 er under plov. Der dyrkes græsfrø, hybridrug, ærter og byg.
  • Christina Ditlev Ahlefeldt-Laurvig bor til daglig i det nordlige København, men bruger gerne et par dage om ugen plus weekender og ferier på Lolland.
  • Tidligere næstformand i Sektionen for Større Jordbrug og nu formand.
  • Hun har stor erfaring med bestyrelsesarbejde i Patriotisk Selskab og Landøkonomisk Selskab. Det sidste år har hun varetaget Større Jordbrugs interesser i Planteproduktion i L&F. Samtidig blev Christina i november sidste år valgt ind i Primærbestyrelsen i L&F på et fritvalgsmandat.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle