Godsejer om salg af jord: "Det giver en god mulighed for generationsskifte"

Samtidig med salget af 1100 hektar jord har godsejer Frederik Lüttichau valgt at sætte gang i generationsskifte.

"Der er jo ikke én grund til at sælge jorden. Det har været en proces at tage beslutningen". 

Sådan siger godsejer Frederik Lüttichau om salget af mere 1100 hektar af sin jord til Aage V. Jensen Naturfond. 

"Vi har haft nogle skovområder til salg og fælles for den interesse, der har været, var, at køberne gerne ville købe større områder. Så det har jeg selvfølgelig tænkt over."

"Så nu har jeg valgt at sælge en stor andel, og samtidig sætter vi gang i et generationsskifte til min søn Filip. Salget er en god mulighed for at sætte gang i det, for et generationsskifte er jo en økonomisk tung ting", siger godsejeren. 

Sønnen Filip er 25 år og læser jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet. 

"Fremadrettet vil jeg forpagte jorden af min søn, og jeg vil så rent driftsteknisk køre det videre", siger Frederik Lüttichau. 

Der er aftalt en udløbsdato på 10 år på generationsskiftet. 

"På det tidspunkt er jeg 67 år, og jeg synes, vi har fundet et godt tidspunkt nu", siger Frederik Lüttichau. 

Har flotte projekter

Frederik Lüttichau var indtil maj 2019 formand for Sektionen for Større Jordbrug, der ellers værner meget om den private ejendomsret. 

Fonden, der køber jorden, er en privatejet fond, og det er vigtigt for Frederik Lüttichau. 

"Jeg mener ikke, det er en politisk faneflugt. Det er jo en privat fond, og jeg synes, det er godt, at der er nogle, der kan og vil gøre noget for naturen i den situation, vi er i", siger han. 

"Det er selvfølgelig noget, jeg har tænkt meget over, men det gør en stor forskel for mig, at det er en privat fond, der køber jorden. Jeg har været rundt i Danmark og set nogle af fondens andre projekter bla. ved Gyldensteen og Lille Vildmose, og jeg synes, det er nogle rigtig flotte projekter", siger han. 

De mange hektar, som naturfonden har købt, er fordelt på 602 hektar skov, heraf 232 urørt skov, 378 hektar sø, 120 hektar agerjord og 30 hektar naturarealer. Området skal hedde Søholt Storskov.

"De køber jo der, hvor de får mest natur for pengene. En stor del af området har status som Natura 2000 område og er et af de mest artsrige i Danmark, både når det gælder insekter, fugle og planter",

"Nu kommer vi til at være naboer fremadrettet, og jeg mener, det er nogle gode naboer, der vil være gode til at passe på den natur, der allerede er". 

Med frasalget af de 1130 hektar vil der være omkring 800 hektar, der videregives til sønnen Filip. 

"Det har været en tung beslutning, men jeg har jo ikke solgt noget af det jord, der har givet mest afkast. Så det er den mere rene landbrugsjord, jeg overlader til min søn" siger Frederik Lüttichau. 

Handlen skal nu igennem myndighedsbehandling. 

"Aftalen om generationsskifte hænger sammen med, at salget får den nødvendige godkendelse af Miljøstyrelsen", siger Fredrik Lüttichau. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle