Godsejer som 11-årig: "Selvom man bor i et fornemt hus, bliver man ikke millionær af at være landmand"

Jacob de Neergaard var kun 11 år, da hans far faldt om med hjertestop. Det gjorde ham til den nye godsejer på Gyldenholm. Men selvom han er født adelig og skal føre Neergaard-slægten videre på godset, er der ikke ret meget kaviar, kongelige baller eller Tesla over ham. En del af den moderne adel, mener Kristeligt Dagblad.

På få øjeblikke har 11-årige Jacob de Neergaard mistet sin far i 1996.

Han er nu den nye godsejer på Gyldenholm på Vestsjælland mellem Slagelse og Næstved og overhovedet for den fjerde gren af den adelige slægt de Neergaard. Et hverv, der har været forudbestemt siden fødslen. Det er tradition, at det er den førstefødte, der overtager godset, og det stod skrevet i hans fars testamente, at skulle han pludselig gå bort, var det Jacob, der skulle overtage.

Efter begravelsen går den store mølle med generationsskifte, bank og jurister i gang.

Kristeligt Dagblad har talt med godsejeren, der endeligt overtog hele ansvaret for Gyldenholm i 2015.

"Jeg husker det ikke, som at min mor har sat mig ned og sagt: ' Jacob, nu skal du forstå, at det er dig, der ejer huset og møblerne, vi sidder i. Nu er det dig.' Men det har hun jo nok, jeg var i hvert fald bevidst om, at nu var det mig", siger han.

I hans fars testamente stod der også, at i tilfælde af at han skulle dø, før sønnen var myndig, skulle der nedsættes et tilsynsråd af nær familie, der forstod sig på driften af et gods. Det råd, samt godsforvalteren og Jacobs mor, oplærte den unge arving i hvedehøst, skovbrug og slægtshistorie. I dag er Jacob 33 år og en del af den nye generation af adelige. Han er uddannet landmand fra Dalum Landbrugsskole i Odense og har læst en overbygning i erhvervsøkonomi og ledelse i København. Her rendte han ind i Rosanna, der er læge, de forelskede sig, og sammen har de nu to små drenge.

I 2015 blev tilsynsrådet opløst, og Jacob overtog endegyldigt ansvaret for Gyldenholms godt 700 hektar landbrugsjord og 700 hektar skovbrug. 

Gyldenholm Gods ligger på Vestsjælland mellem Slagelse og Næstved. Godset er på ca. 1.400 hektar og har været i familien Neergaards eje siden 1862. Hovedbygningen blev opført i 1864.

I følge godsets hjemmeside drives Gyldenholm Gods i dag som en moderne kombineret land- og skovsbrugsejendom med en kompetent medarbejderstab og en løbende moderniseret maskinpark som prioriteter. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle