Godt gældsnyt: Landmænd skylder 30 milliarder mindre

Heltidsbedrifternes gæld toppede i 2014 med 265 mia. kr. I 2019 er den bragt ned til 235 mia. kr.

De danske landmænd er økonomisk og finansielt et helt andet sted end for bare fem år siden.

I dag er de fleste landbrug nemlig meget mere robuste, det viser en ny analyse fra Seges. I overskrifter lyder konklusionerne i analysen sådan her:

  • Landbrugets gæld er nedbragt med ca. 30 mia. kr. siden toppen i 2014, og gælden udgør i 2019 ca. 235 mia. kr. I samme periode er gældsprocenten bragt ned fra 69 pct. til 64,9 pct. – det laveste siden 2009.
  • Finansomkostningerne er faldet med ca. 38 pct. siden 2011 gennem lavere gæld, rentefald og en mindre andel af banklån i den samlede låneportefølje.
  • Den finansielle risiko er reduceret gennem omlægning fra  lån med variabel rente til lån med fast rente. Lån med variabel rente udgjorde ca. 78 pct. i 2019 mod 84 pct. i 2015.

Landmændene tjener penge

Baggrunden for den større økonomiske og finansielle robusthed forklarer analysen som: "en generel forbedring af økonomien på grund af et fornuftigt bytteforhold, lavere renter, forbedret produktivitet og effektivitet samt strukturudviklingen og præferencer for konsolidering".

Allervigtigst er, at økonomien er blevet bedre i landbruget og landmændene er begyndt at tjene penge igen. Et overskud på likviditeten er alfa og omega, hvis der skal afdrages gæld. Årsagen til likviditetsoverskuddet er dels faldende renter og dels et bedre bytteforhold mellem det, der bliver produceret og det, der bliver brugt til produktionen.

Også renten er løbende faldet gennem en længere periode, hvilket afspejler sig i landbrugets finansomkostninger. Heltidsbedrifternes samlede finansomkostninger udgjorde i 2019 ca. 6,8 mia. kr. mod ca. 10,9 mia. kr. i 2011 – et fald på ca. 38 pct.

Endnu en årsag til det faldende nulpunkt er udviklingen i produktivitet og effektivitet.

De ringeste forsvinder

Ifølge analysen er strukturudviklingen i landbruget endnu en årsag til det faldende konsolideringsnulpunkt, der er et udtryk for landbrugenes omkostningseffektivitet.

Som tiden og markedet udvikler sig, ændrer sammensætningen og antallet af landbrug sig også. Generelt er udviklingen dog kendetegnet ved, at ineffektive virksomheder forlader erhvervet, mens høj-effektive virksomheder udvider.

Under ekspansionen til større og mere specialiserede og teknologidrevne landbrug udbredes den højere effektivitet på en større andel af produktionen. Samlet set forbedrer strukturudviklingen typisk det gennemsnitlige nulpunkt.

Forventer flere vil betale af i 2020

Et andet aspekt ved strukturudviklingen er, at bedrifter forsvinder fra gældsopgørelsen. Det kan skyldes, at virksomheden overgår til deltidsbedrift, eller at produktionen nedtrappes og gælden flyttes fra heltids- til deltidsbedrifter.

Eller også ophører virksomheden helt, og hvis det er forbundet med tab af hele eller dele af gælden, forsvinder restgælden fra opgørelsen over heltidsbedrifters gæld.

Ifølge analysen fra Seges lyder forventningerne til 2020, at flere landmænd vil nedbringe deres gæld yderligere såvel som gældsprocenten.

Faktaboks

Konsolideringsnulpunkt 

Konsolideringsnulpunktet udtrykker den markedspris på virksomhedens hovedprodukt, der skal til, for at dække alle virksomhedens omkostninger. Konsolideringsnulpunktet er således et udtryk for omkostningseffektiviteten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle