Godt håndværk i marken starter med en god pløjning

Af Thomas Vang Jørgensen, Agri Nord

Med en god pløjning lægger du fundamentet til succes med dyrkning af afgrøderne. Ploven er et effektivt redskab til at bekæmpe ukrudt og frembringe ren jord som første forberedelse til at lave et godt såbed. Men den er også et redskab, som kan bruges til at ’time’ frigørelse af næringsstoffer fra jordens organiske pulje.

En plov, der er korrekt indstillet, begraver ukrudtsfrø, afgrøderester og stumper af rødder fra rodukrudt i bunden af plovfuren. Ukrudtsfrø kan med garanti ikke spire fra den dybde, og stumper af rodukrudt har ikke energi til at vokse op til overfladen, hvis det er svækket på forhånd af en eller to stubharvninger. Samtidig skærer plovskæret rent i bunden af furen, så alle lodrette rødder er skåret over.

Vær omhyggelig

Ved pløjedybde på 20-22 cm skal spidsen af forploven stå ca. 10-12 cm over spidsen på plovskæret. Samtidig skal skæret på ploven være så bredt, at der er fuld gennemskæring. Husk - på variable plove - at enden af skæret skal overlappe en smule med landsiden på den næste fure - ellers er der ikke fuld gennemskæring. Endelig er det vigtigt at holde en passende hastighed, dvs. den hastighed, hvor alt materialet fra forploven lander i bunden af furen og IKKE halvvejs oppe på den foregående fure.

Hvis du har kvikgræs stående i rækker, er det tegn på, du kører for hurtigt med ploven og ikke får materialet lagt ned i bunden af furen.

Ploven er en ulykkesfugl, hvis ikke pløjningen er 100 pct. jævn, fordi en ujævn pløjning koster ekstra tid og brændstof. Den tid, det tager at jævne en ujævn pløjning, er meget bedre brugt på at være omhyggelig med at indstille ploven, så den pløjer jævnt. Så vær omhyggelig med at tilpasse plovens træklinjer til traktoren og juster vendingen, første fures bredde (typisk tager første fure for meget) og sørg for ensartet pløjedybde på alle furer. Når det er på plads, bliver pløjningen 100 pct. jævn. Jævn pløjning giver et jævnt såbed og en jævn mark til ukrudtsstriglen at arbejde i.

Reducer udvaskning

Pløjning kan bruges til at ’time’ frigørelsen af næringsstoffer fra jordens organiske pulje. Når vi pløjer, blandes jord med luft, og det starter en massiv omsætning af mikrober og planterester. Det frigør næringsstoffer til de planter, som skal vokse på marken efterfølgende. Derfor bør vinterpløjning placeres så tæt på etablering af den efterfølgende afgrøde som muligt. Det reducerer udvaskning af næringsstoffer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle